Uczeń z orzeczeniem może korzystać ze szkolnego laptopa również w domu

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 12-11-2015 r.

Jeśli komputer został kupiony z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, to nie ma przeciwwskazań, aby mógł on używać tego sprzętu także w miejscu zamieszkania. Określając zasady wypożyczania sprzętu szkolnego do domu, dyrektor powinien skorzystać z regulacji zawartych w kodeksie cywilnym dotyczących umowy użyczenia.

Uszczegółowienie zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy znajduje wyraz w zapisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z przepisami dotyczącymi kwestii wydatkowania środków związanych ze specjalną organizacją nauki i metodami pracy dyrektor szkoły zapewnia:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
 • integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych mogą być zatem przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego, w tym - laptopa.

Zasady wypożyczenia sprzętu szkolnego do domu należy ustalić z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, najlepiej w formie umowy użyczenia, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym, przy czym biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

W treści umowy użyczenia trzeba podać dokładne dane użyczanego sprzętu oraz wykaz programów, które są zainstalowane. Warto też uregulować kwestie dotyczące m.in. odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu, wgrania nielegalnego oprogramowania oraz konserwacji.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38022 )
Array ( [docId] => 38022 )

Array ( [docId] => 38022 )