Uczęszczanie na lekcje religii jako „wolny słuchacz”

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 29-03-2017 r.

Czy istnieje możliwość prawna aby zezwolić uczniowi gimnazjum, którego rodzice na początku roku szkolnego złożyli pisemną rezygnację z uczęszczania na lekcję religii na uczęszczanie na te zajęcia jako "wolny słuchacz"? Uczeń nie chce brać udziału w modlitwie, pisać sprawdzianów, być ocenianym. Rodzice deklarują wiarę protestancką.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii tylko po złożeniu takiego pisemnego życzenia przez jego rodziców (w formie pisemnego oświadczenia). Przepisy nie przewidują formy „wolnego słuchacza”.

Religia na życzenie rodziców

W publicznych gimnazjach organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii na życzenie rodziców (§  1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach). Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione (§  1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Ocena z zajęć religii

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości (§  4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach). Uczeń uczęszczający na zajęcia religii podlega ocenie. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania (§  9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Leszek Zaleśny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40172 )
Array ( [docId] => 40172 )