Ustawa o systemie oświaty– nie będzie więcej historii

Data: 15-12-2012 r.

Ustawa o systemie oświaty nie zostanie znowelizowana – 14 grudnia 2012 Sejm odrzucił obywatelski projekt dotyczący lekcji historii. Nowelizacja miała przywrócić model nauczania historii sprzed reformy edukacji . Od września organizowane są szkolenia dla nauczycieli historii, mające pomóc im w praktycznym wdrażaniu nowej podstawy programowej – zmian nie będzie.

Ustawa o systemie oświaty nie będzie określała liczby godzin historii

Projekt zakładał, że ustawa o systemie oświaty będzie określała minimalny wymiar lekcji historii obowiązkowych w IV-VI klasach szkoły podstawowej (165 godzin) oraz liceum i technikum (180 godzin). Obecnie regulacje te są określone w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Minister Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że obecnie uczniowie nie uczą się historii mniej, ale więcej i inaczej – zamiast chronologicznego powtarzania materiału na każdym etapie edukacyjnym, ale w oparciu o strukturę przyczynowo-skutkową.

Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian do modelu dydaktycznego (dlatego organizuje się szkolenia dla nauczycieli), lecz nie sprawia, że mniejsza liczba uczniów będzie uczęszczała na historię. Ci, którzy w szkole ponadgimnazjalnej wybiorą jako wiodące przedmioty ścisłe, będą obowiązkowo chodzili na przedmiot historia i społeczeństwo.

Szkolenia dla nauczycieli i obawa o edukację obywatelską

Historia i społeczeństwo to przedmiot, który od września 2012 roku obowiązuje nie tylko w szkole podstawowej, ale również gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Został wprowadzony na mocy rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i będą uczęszczać na niego uczniowie, którzy zdecydowali się na ścisły profil kształcenia. Historia i społeczeństwo to przedmiot uzupełniający dla tych, którzy na poziomie rozszerzonym uczą się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zasad tych nie będzie obejmowała jednak ustawa o systemie oświaty.

 

Odrzucony projekt ustawy to wyraz niepokoju o zanik edukacji obywatelskiej i patriotycznej. Od września organizowane są szkolenia dla nauczycieli, w trakcie których eksperci przekazują wskazówki dotyczące takiego nauczania historii i społeczeństwa, by przekazywać uczniom wiedzę historyczną i obywatelską w interesujący ich sposób, a nie jako fakty opatrzone datami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29959 )
Array ( [docId] => 29959 )