W jaki sposób dokumentować przebieg nauczania indywidualnego

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 19-10-2016 r.

Przepisy w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej obligują szkołę do prowadzenia odrębnych dzienników indywidualnego nauczania. Nie określają przy tym wzoru dziennika nauczania indywidualnego, jednak powinien w nim zostać udokumentowany przebieg procesu nauczania danego ucznia w sposób merytorycznie odzwierciedlający proces kształcenia.

Dokumentowanie indywidualnego nauczania

W odniesieniu do zawartości dziennika zajęć indywidualnych szkoła powinna przyjąć własne rozwiązania uzasadnione funkcjonalnością dokumentowania przebiegu nauczania indywidualnego. Można przy tym posiłkować się wskazaniami dotyczącymi prowadzenia dzienników zawartymi w przepisach. W związku z tym odnosząc się do zapisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji, należy stwierdzić, że jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, szkoła prowadzi dziennik innych zajęć.

9 elementów w dzienniku

1) dane ucznia (imię i nazwisko, inne dane zawarte są dzienniku lekcyjnym dla oddziału, do którego uczeń uczęszcza),

2) klasa, do której uczęszcza uczeń,

3) dane rodziców i numer telefonu oraz ewentualnie adres e-mail (wskazane np. w przypadku potrzeby szybkiego kontaktu z rodzicami bez konieczności poszukiwania informacji w innym dzienniku),

4) tygodniowy plan zajęć,

5) ewentualnie informację o dostosowaniu wymagań do potrzeb i możliwości ucznia, zakres treści nauczania, od których nauczyciel odstępuje, 

6) daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć,

7) obecność ucznia na zajęciach,

8) bieżące oceny uzyskiwane przez ucznia

9) potwierdzenie podpisem przeprowadzenie zajęć przez nauczyciela.

Dokumentowanie przebiegu kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania nie odbiega od ogólnych zasad dokumentowania przebiegu nauczania. W związku z tym, że uczeń posiadający takie orzeczenie jest przypisany do konkretnego oddziału, to musi również być wpisany do dziennika lekcyjnego dla klasy.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39618 )
Array ( [docId] => 39618 )