Wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2017/2018

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 29-03-2017 r.

Obowiązują już nowe ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektorzy będą zaraz opracowywać arkusz organizacji na kolejny rok szkolny. W jaki sposób planować na rok szkolny 2017/18 zajęcia wychowania do życia w rodzinie - w których klasach?

W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia te realizowane są:

  1. w klasach V i VI szkół podstawowych,
  2. w gimnazjach,
  3. zasadniczych szkołach zawodowych,
  4. liceach ogólnokształcących,
  5. w klasach I‒III techników

w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

14 godzin zajęć

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację WDŻ określają przepisy § 3 ust.1 rozporządzenia: Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych (§ 2).

Regulacje w załączniku

Jednocześnie trzeba uwzględnić przepisy zawarte w odpowiednim załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (2017 r.). Z załącznika dowiadujemy się, czy WDŻ jest w danym typie szkoły przewidziany (dla chętnych uczniów), czy nie. A jeśli tak, to w kwestii wymiaru godzin WDŻ jest wówczas odwołanie do ww. „rozporządzenia w sprawie WDŻ”.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Ja byłam na szkoleniu dotyczącym nowej podstawy programowej z WDŻ i poinformowano nas, iż ten przedmiot od nowego roku szkolnego wchodzi już od klasy IV szkoły podstawowej. A tu ani słowa o tym. Jaka jest prawda ? Czy dobra zmiana poda coś, czy też nit nic nie wie?

Ocena użytkownika:
2
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40171 )
Array ( [docId] => 40171 )