Zajęcia rewalidacyjne – jaki wymiar godzin i kto może je prowadzić

Data: 26-10-2016 r.

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w poszczególnych typach i rodzajach szkół określają przepisy ramowych planów nauczania poszczególnych szkół, stanowiące załączniki do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Sprawdź, jaki jest wymiar tych zajęć oraz kiedy dyrektor musi zapewnić odpowiednich specjalistów.

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych

Minimalna liczba godzin zajęć rewalidacyjnych na danym etapie edukacyjnym wynosi:

  • 190 godzin dla szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych,
  • 180 godzin dla liceów ogólnokształcących,
  • 240 godzin dla techników.

Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym 2 godziny na ucznia.

Przepisy nie określają przy tym, jakiego rodzaju zajęcia powinny być prowadzone jako rewalidacyjne. Formy rewalidacji powinny być określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i ewentualnie doprecyzowane na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół oraz określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Zapewnienie odpowiednich specjalistów

Jeśli w orzeczeniu wskazano jako rewalidacyjne zajęcia rehabilitacji ruchowej, to dyrektor powinien zapewnić uczniowi tę formę wsparcia, w wymiarze zgodnym z potrzebami ucznia.  Zajęcia te powinna prowadzić osoba z odpowiednim przygotowaniem – rehabilitant ruchowy/fizjoterapeuta. Dyrektor powinien więc zatrudnić odpowiedniego specjalistę.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że sprzężona niepełnosprawność ucznia może determinować potrzebę organizacji innych rodzajów  wsparcia ucznia w formie zajęć rewalidacyjnych i/lub zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39650 )
Array ( [docId] => 39650 )