Awans nauczyciela: przedstawiciel związkowy w komisji dla nauczycieli

Data: 17-06-2013 r.

Dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela powołuje się komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo do włączenia w prace komisji, oprócz osób tworzących je z mocy ustawy, przedstawiciela związku zawodowego.

Karta Nauczyciela wskazuje na skład komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli biegających się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W przepisach regulujących awans nauczyciela wskazuje się również na możliwość włączenia w skład tych komisji także przedstawiciela związkowego. Przedstawiciel związku zawodowego zasiądzie w komisji dla nauczycieli, którzy przedłożą odpowiedni wniosek (art. 9g ust. 5 Karta Nauczyciela).

Przedstawiciel związku w komisjach dla nauczycieli

 

Możliwość włączenia do prac komisji przedstawiciela organizacji związkowej jest przewidziana dla nauczycieli, którzy złożą w tej sprawie odpowiedni wniosek. Wniosek ten powinien znaleźć się we wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego) lub postępowania egzaminacyjnego (dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego).

Nauczyciel może złożyć wniosek w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem powołania odpowiedniej komisji. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, nie zostanie rozpatrzony.

Powołany do komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej przedstawiciel związku zawodowego jest jej pełnoprawnym członkiem, ma więc prawo do aktywnego uczestniczenia w pracach komisji i ma obowiązek opatrzenia podpisem opracowanej dokumentacji.

Nauczyciel nie wybiera konkretnego przedstawiciela związku zawodowego

Dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela, chcących aby w składzie komisji znalazł się przedstawiciel organizacji związkowej wskazanej we wniosku nie przewiduje się możliwości wyboru osoby, która będzie reprezentować związek. Konkretna osoba zostanie wyznaczona przez organ właściwy do reprezentowania związku zgodnie ze statutem (art. 9g ust. 5a Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30141 )
Array ( [docId] => 30141 )