Negatywna ocena dorobku – dyrektor szkoły może przedłużyć staż

Data: 15-06-2013 r.

Awans zawodowy nauczyciela wymaga otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego ustalonej przez dyrektora szkoły. Dla nauczycieli, dla których dyrektor szkoły ustalił ocenę negatywną Karta Nauczyciela przewiduje możliwość jednorazowego stażu dodatkowego.

Karta Nauczyciela daje nauczycielom, którzy otrzymali od dyrektora szkoły negatywną ocenę dorobki zawodowego, możliwość odbycia dodatkowego stażu trwającego 9 miesięcy (art. 9c ust. 11 Karta Nauczyciela). Wcześniej jednak nauczyciel powinien złożyć odwołanie od oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wniosek o dodatkowy staż złoży dopiero, gdy decyzja zostanie podtrzymana.

Ocena dorobku zawodowego – podsumowanie dyrektora szkoły

 

Ocena dorobku zawodowego, którą ustala dyrektor szkoły stanowi podsumowanie stażu i jest niezbędna, aby przeprowadzić procedurę na awans zawodowy nauczyciela. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznania się projektem oceny opiekuna stażu (w przypadku nauczyciela kontraktowego) lub zasięgnięcia opinii rady rodziców (w przypadku nauczyciela mianowanego) (art. 9c ust. 6 Karta Nauczyciela). Opinie opiekuna i rodziców nie są wiążące, a w sytuacji gdy organ ten nie przedstawi swojej opinii – procedura ustalenia oceny nie będzie wstrzymana.

Ocena negatywna – możliwość odwołania dla nauczycieli

Dla nauczycieli, którzy uzyskali negatywną ocenę dorobku zawodowego Karta Nauczyciela przewiduje możliwość odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania tej oceny (art. 9c ust. 9 Karta Nauczyciela). Odwołanie będzie rozpatrzone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia. Od decyzji organu uzależnione będą dalsze kroki związane z procedurą na awans zawodowy nauczyciela.

Dodatkowy staż – dyrektor szkoły zgodzi się tylko raz

Jeżeli decyzją organu odwoławczego negatywna ocena dorobku zawodowego będzie potrzymana, to nauczycielowi pozostaje jedynie złożenie wniosku o dodatkowy staż trwający dziewięć miesięcy. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na jego realizację tylko raz. Na ten okres nawiąże z nauczycielem dodatkową, roczną umowę o pracę (art. 10 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30140 )
Array ( [docId] => 30140 )

Array ( [docId] => 30140 )