Dyrektor szkoły musi być przygotowany na kontrolę świetlicy

Data: 18-07-2013 r.

We wrześniu rozpoczną się kontrole w szkołach. Sprawdzeniu poddane będą świetlice szkolne, a także to czy dyrektor szkoły nie wpływa na wybór podręczników. Jedną z przyczyn wzmożonych kontroli są wprowadzone nowości oświatowe i obniżenie wieku szkolnego.

Kontrole, których dyrektor szkoły może spodziewać się we wrześniu mają zweryfikować, czy szkoły realizują zapisane w polityce oświatowej państwa priorytety. Jednym z czynników, który wpłynął na ich ustalenie są nowości oświatowe związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół, stwierdzone w minionym roku szkolnym.

Kontrolerzy sprawdzą, czy dyrektor szkoły zadbał o świetlice i bezpieczeństwo

Jednym z obszarów kontroli będzie zweryfikowanie, czy w szkołach funkcjonują świetlice oraz czy dyrektor szkoły zadbał o zgodność jej funkcjonowania z przepisami prawa. Sprawdzony zostanie zarówno stan świetlic oraz to czy zaplanowany przez dyrektora czas pracy świetlicy jest adekwatny do potrzeb uczniów. Poprawne funkcjonowanie świetlicy szkolnej jest konieczne m.in. ze względu na wprowadzone nowości oświatowe i fakt, że we wrześniu w szkołach podstawowych pojawi się więcej dzieci sześcioletnich.

Planowana kontrola obejmie również bezpieczeństwo w placówkach oraz sposób, w jaki dyrektor szkoły dostosował organizację pracy do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Badanie sposobu wyboru podręczników szkolnych

MEN przypomina, ze prawo do wyboru podręcznika jest zagwarantowane dla nauczycieli, a dyrektor szkoły nie może ingerować w związane z tym decyzje. Kontrole w roku 2013/2014 będą więc dotyczyły również obowiązujących w szkołach zasad wyboru podręczników oraz realnych warunków możliwości nabywania książek używanych. Organizowanie obrotu używanymi podręcznikami wpisuje się bowiem w obowiązki dyrektora szkoły.

Kontroli musi spodziewać się także dyrektor szkoły niepublicznej

Kontrole będą przeprowadzone również w szkołach niepublicznych. Obowiązkiem dyrektora szkoły niepublicznej będzie wykazanie, że spełnia warunki konieczne do uzyskania uprawnień szkoły publicznej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30153 )
Array ( [docId] => 30153 )