Karta Nauczyciela uwzględni konieczność rejestrowania kar dla nauczycieli

Data: 16-07-2013 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej decyduje się na poprawkę w projekcie ustawy Karta Nauczyciela. Karta Nauczyciela będzie zawierała regulacje pozwalające lepiej kontrolować, jakie kary dla nauczycieli nakładano poprzez orzeczenia dyscyplinarne.

Obecnie dyrektor szkoły ma ograniczone możliwości sprawdzenia, czy nauczyciel starający się o zatrudnienie był w przeszłości karany dyscyplinarnie. MEN chce, aby Karta Nauczyciela umożliwiła stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych dla nauczycieli. Dzięki niemu dyrektor szkoły będzie mógł dowiedzieć się więcej o zawodowej przeszłości poszczególnych nauczycieli.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli

 

Karta Nauczyciela przewiduje następujące kary dyscyplinarne dla nauczycieli:

  • naganę z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego
(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły ma jednak ograniczone możliwości w zakresie sprawdzenia w czy i jaką karę przewidziano w przeszłości dla nauczycieli, których zatrudnia. Obecnie Karta Nauczyciela zobowiązuje się nauczycieli ubiegających się o pracę do przedstawienia dyrektorowi szkoły potwierdzenia, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, co nie jest równoznaczne, z poinformowaniem o ewentualnych karach dyscyplinarnych.

Rejestr kar dyscyplinarnych dla nauczycieli

Karta Nauczyciela po wprowadzeniu proponowanych zmian umożliwi stworzenie rejestru, w którym będą gromadzone informacje o karach dla nauczycieli, którzy zostali ukarani zwolnieniem z pracy z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat oraz wydaleniem z zawodu nauczycielskiego.

Dzięki temu dyrektor szkoły będzie miał dostęp do danych o nauczycielach, którzy byli karani dyscyplinarnie m.in. za działania zagrażające dobru uczniów, co pozytywnie wpłynie na podejmowane decyzje kadrowe.

Źródło: Autopoprawka do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z 8 lipca 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30152 )
Array ( [docId] => 30152 )