Nowa Karta Nauczyciela – awans zawodowy nauczyciela na starych zasadach

Data: 27-06-2013 r.

Procedura ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela nie zostanie zmieniona w takim zakresie, jak początkowo zakładała nowa Karta Nauczyciela. MEN uwzględniwszy postulat ZNP wycofuje się z propozycji zmian w zakresie składu komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Proponowane przez MEN nowości oświatowe w zakresie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela przewidywały zmiany w składzie osobowym komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela.

Awans zawodowy nauczyciela z pełnym udziałem kuratorium

W projekcie zmian, jakim miała ulec Karta Nauczyciela zakładano ograniczenie roli kuratoriów oświaty w procedurze egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela. Te nowości oświatowe zostały skrytykowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zdaniem ZNP ograniczenie roli przedstawicieli kuratoriów oświaty do obserwatorów obniży jakość procedury o awans zawodowy nauczyciela i będzie niekorzystne dla nauczycieli.

MEN zgodził się z argumentami związku, zadeklarowano że nowa Karta Nauczyciela nie zmieni zasad powoływania przedstawicieli kuratoriów oświaty w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Nadal mają przysługiwać im uprawnienia regularnych członków tych komisji. Należy zaznaczyć, że pozostałe nowości oświatowe obejmujące awans dla nauczycieli mają zostać wprowadzone na wcześniej ogłoszonych zasadach.

O awansie dla nauczycieli ma decydować organ prowadzący

Proponowany kształt ustawy Karta Nauczyciela zakłada ograniczenie liczby ekspertów zasiadających w komisjach dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela. Oprócz tego MEN chce, aby zadania związane z nadawaniem stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego należały do organów prowadzących szkołę. W opinii ZNP takie nowości oświatowe będą miały niekorzystny wpływ na poziom przeprowadzanej procedury.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30145 )
Array ( [docId] => 30145 )