Kary porządkowe dla nauczycieli nieczytelnie wypełniających dokumentację

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-07-2015 r.

Dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela za nieczytelne wypełnianie dokumentacji. Dokumenty w szkole muszą być sporządzane w sposób umożliwiający odczytanie. Jeżeli dyrektor szkoły zwracał uwagę na problem, a nauczyciel nie zastosował się do uwag, kara porządkowa może być środkiem służącym zdyscyplinowaniu nauczyciela.

Zwrócenie nauczycielowi uwagi na konieczność czytelnego wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania należy traktować jak polecenie służbowe. W związku z tym nauczyciele, którzy nie stosują się do tak sformułowanego polecenia mogą zostać ukarani karą porządkową. Dyrektor szkoły jest upoważniony do nakładania takich kar zgodnie z regulacjami kodeksu pracy.

Kary porządkowe dla nauczycieli niewykonujących poleceń służbowych

Obowiązek wypełniania poleceń służbowych dotyczy wszystkich nauczycieli, o ile zakres treści polecenia wpisuje się w obowiązki przewidziane na zajmowanym stanowisku pracy. Dokładanie starań o to, aby dokumenty w szkole prowadzone były w sposób czytelny i staranny wpisuje się w zakres obowiązków przewidzianych dla nauczycieli.

Kary porządkowe dla nauczycieli nakładane są zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela. Za uchybienie przeciwko porządkowi pracy uważa się m.in. nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy – za takie działanie można uznać niedostateczną dbałość o dokumenty w szkole (art. 108 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Rozwiązanie problemu bez nakładania kary

Przed nałożeniem kary dyrektor szkoły powinien rozważyć, czy nieczytelne wypełnianie dokumentacji jest wyrazem złej woli ze strony nauczyciela. Jeżeli nauczyciel ma nieczytelny charakter pisma warto zaproponować mu wypełnianie dokumentacji drukowanymi literami, a kiedy to możliwe – dokumenty w szkole powinny być sporządzane na komputerze.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37546 )
Array ( [docId] => 37546 )

Array ( [docId] => 37546 )