Licencjat w kolegium dla nauczycieli po czterech latach

Data: 30-07-2013 r.

Słuchacze kolegiów dla nauczycieli będą mogli uzyskać tytuł licencjata po ponad czterech latach. Planowane nowości oświatowe nie uniemożliwią im jednak potwierdzania kompetencji - tytuł będzie przyznawany przez uczelnie wyższe.

Kształcenie w kolegiach dla nauczycieli odbywa się poza systemem szkolnictwa wyższego, ale słuchacze mogą potwierdzać kompetencje na uczelniach wyższych funkcjonujących na zasadach określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym.

Nowości oświatowe – licencjat po ponad czterech latach

Nowości oświatowe, jakie przyniosą zmiany prawa o szkolnictwie wyższym spowodują, że osoby kończące kolegia dla nauczycieli będą mogły uzyskać tytuł licencjata dopiero po ponad czterech latach nauki, a nie – jak obecnie – po trzech. Wydłużenie okresu nauki wynika z konieczności zdobycia odpowiedniej liczby punktów ECTS, która jest przypisana do programu nauczania dla danego kierunku studiów. Słuchacz kolegium w ciągu trzech lat nauki może natomiast uzyskać nie więcej niż 50 proc. potrzebnych punktów.

Zmienią się zasady współpracy kolegiów dla nauczycieli z uczelniami wyższymi

Potrzeba powołania kolegiów dla nauczycieli wynikała z konieczności uzupełnienia braków kadrowych. Dzięki ich powstaniu możliwe było stosunkowo szybkie przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami. Kolegia dla nauczycieli, funkcjonując poza systemem szkolnictwa wyższego, mogły podpisywać umowy z uczelniami wyższymi, dzięki czemu słuchacze uzyskiwali tytuł licencjata w tej uczelni już po trzech latach nauki.

Umowy te stracą moc we wrześniu 2015 roku, co oznacza że kolegia dla nauczycieli nie będą mogły zapewnić zdobycia kwalifikacji do pracy w zawodzie w ciągu trzech lat. Rząd ocenił, że obecnie istnienie kolegiów dla nauczycieli nie jest konieczne, ponieważ uczelnie kształcą nauczycieli samodzielnie, a liczba absolwentów posiadających kwalifikacje do pracy z uczniami nie jest zbyt niska, jak wówczas, gdy powołano kolegia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30154 )
Array ( [docId] => 30154 )

Array ( [docId] => 30154 )