Od września 2013 roku ewaluacja zewnętrzna według nowych zasad

Data: 14-08-2013 r.

Obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły, możliwość wglądu do raportu z ewaluacji przez radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, czytelne przepisy, mówiące o tym, kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji − takie między innymi zmiany wprowadza nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym.

Od września roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny. Nie będzie już podziału na obszary w ewaluacji zewnętrznej.

Wymagania wobec szkół i placówek

Charakterystyki wymagań na poziomach D i B zostały znacząco zmienione. Wymagania wobec szkół znacznie wzrosły. Można zauważyć przesunięcie niektórych wymagań z poziomu B do poziomu D. W praktyce oznacza to, że znacznie trudniej będzie uzyskać wyższe poziomy oceny. To duże wyzwanie. Na tę sytuację polecić można stworzenie efektywnego systemu ewaluacji wewnętrznej. Autentyczna, a nie tylko formalnie prowadzona ewaluacja wewnętrzna, daje szansę uzyskać obraz rzeczywistego potencjału i pracy szkoły oraz wprowadzić zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba, zanim do szkoły przybędą ewaluatorzy.

Procedura ewaluacji zewnętrznej

Dotychczasowa relacja pomiędzy ewaluacją zewnętrzną a wewnętrzną sprzyjała "produkowaniu" pożądanych wyników autoewaluacji na potrzeby ewaluacji zewnętrznej - odbierało to sens autoewaluacji. Uwolnienie od tej zależności daje szansę na wzrost roli ewaluacji wewnętrznej, która ma szansę stać się rzeczywistym narzędziem nadzoru dyrektora, stałą praktyką poprawiania funkcjonowania szkoły.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30159 )
Array ( [docId] => 30159 )