Odebranie dodatku motywacyjnego nie może być karą dla nauczycieli

Data: 06-11-2014 r.

Katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli jest zamknięty – ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący nie mogą wprowadzać do niego kar na które nie wskazuje Karta Nauczyciela. Karą dyscyplinarną dla nauczycieli nie może być odebranie przyznanego dodatku motywacyjnego.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli wymierza się za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Kary dla nauczycieli nie mogą wykraczać poza zamknięty katalog wskazany w ustawie. Zgodnie z ustawą są to:

 
  • nagana ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim przez trzy lata od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego

(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dążąc do ukarania nauczyciela za uchybienia należy zatem ograniczać się do możliwości wskazanych w przepisach.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny stanowi jedną z części wynagrodzenia przewidzianą dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Jest przyznawany w wysokości i na zasadach określonych w regulaminie przez organ prowadzący (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela), w praktyce dyrektor szkoły wskazuje, który nauczyciel i za jakie zasługi powinien otrzymywać taki dodatek. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli jest przyznawany na określony okres i ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący nie mogą odebrać go w ramach wymierzonej kary dyscyplinarnej. 

Odebrania dodatku motywacyjnego nie może być karą dyscyplinarną

Przedstawione stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu – jeżeli Karta Nauczyciela nie przewiduje w art. 76 ust. 1 kary odebrania dodatku motywacyjnego, to komisja dyscyplinarna nie może orzekać dla nauczycieli takiej kary (wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2008 IV SA/Wr 294/08).

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  z dnia 21 sierpnia 2008 (IV SA/Wr 294/08).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35991 )
Array ( [docId] => 35991 )