Oświadczenie o niekaralności dla wychowawcy kolonijnego

Data: 23-11-2013 r.

Planowane nowości oświatowe, które ma uwzględnić znowelizowana ustawa o systemie oświaty zaostrzą wymagania wobec wychowawców i kierowników różnych form wypoczynku. Podobnie jak dla nauczycieli, przewiduje się konieczność składania oświadczenia o niekaralności.

Nowości oświatowe będą związane ze zmianami, jakie wprowadzi do ustawy o systemie oświaty nowelizacja ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany oznaczają, że obowiązek przedstawiania zaświadczenia o niekaralności nie będzie przewidziany tylko dla nauczycieli, ale także innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Nowości oświatowe nakażą przedstawienie informacji z KRK

 

Obecnie regulacje prawa oświatowego przewidują obowiązek złożenia o niekaralności dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole (art. 10 ust. 5 pkt. 3 i 4 Karta Nauczyciela). Zarówno Karta Nauczyciela, jak i ustawa o systemie oświaty nie przewidują podobnych wymogów dla osób starających się o pracę jako wychowawcy lub kierownicy różnych form wypoczynków.

Nowości oświatowe, które wprowadzi znowelizowana ustawa o systemie oświaty sprawią, że konieczność przedstawienia oświadczenia o niekaralności nie będzie zarezerwowane wyłącznie dla nauczycieli. Osoba kandydująca na wychowawcę lub kierownika wybranej formy wypoczynku będzie musiała przedstawić organizatorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego. Ci kandydaci, którzy są jednocześni zatrudnieni na stanowisku wymagającym niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, będą zobowiązani do złożenia oświadczenia w formie pisemnej, ale bez konieczności dostarczania dokumentów z KRK.

Ustawa o systemie oświaty – pojawi się nowy przepis

Nowości oświatowe nie będą wprowadzone do ustawy Karta Nauczyciela. Uwzględni je ustawa o systemie oświaty, do art. 92a dodane zostaną nowe ustępy: 1a i 9a.

Źródło: Komunikat MEN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33402 )
Array ( [docId] => 33402 )