Ewaluacja wewnętrzna jest autonomicznym działaniem placówki oświatowej

Data: 13-11-2013 r.

Każda szkoła ma obowiązek prowadzenia działań w obszarach wspomagania, kontroli oraz ewaluacji. Ten ostatni może szczególnie sprawiać dyrektorowi szkoły trudności ze względu na zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Ewaluacja wewnętrzna ma na celu oceniające badanie praktyczne działań podejmowanych w szkole. Prowadzona jest w odniesieniu do zagadnień uznanych w placówce za istotne dla jej funkcjonowania oraz rozwoju. Ewaluację wewnętrzną dyrektor wspiera poprzez obserwację zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych. Wszystkie powyższe działania określa corocznie dyrektor w planie nadzoru pedagogicznego. Uwzględnia w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku oraz priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok bieżący.

Cechy ewaluacji wewnętrznej

Zgodnie z nowymi przepisami ewaluacja wewnętrzna powinna:

 1. być zaplanowanym zadaniem zespołowym, w którym uczestniczą nauczyciele;
 2. wykorzystywać narzędzia ewaluacyjne;
 3. obejmować swym działaniem kilka grup badawczych – pozwala to na triangulację danych czyli porównanie wyników badań pochodzących z kilku źródeł, co daje wielowymiarowy obraz funkcjonowania placówki;
 4. mieć jasną, przejrzystą formę raportu, pozwalającą na:
 • wyciągnięcie wniosków z badań oraz ich uwzględnienie w dalszej pracy, co jest niezbędnym krokiem w rozwoju każdej placówki,
 • wzięcie wyników badań pod uwagę przy prowadzeniu ewaluacji zewnętrznej.

  Czynności te wymagają czasu i maksymalnego zaangażowania osób biorących udział w badaniach. Nie zawsze udaje się sprostać tak wysoko postawionym oczekiwaniom. Czasem przeprowadzone prace są wykonywane mało sumiennie i służą jedynie wypełnieniu obowiązku, a nie poznaniu rzeczywistości, wyciagnięciu wniosków oraz poprawie sytuacji w jakiej znajduje się placówka.

  Trudności w ewaluacji wewnętrznej

  Szkoły napotyka na trudności w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej wynikające z:

  • nadmiernej biurokracji,

  • złożoności działań, których wymaga przygotowanie narzędzi,

  • braku czasu na przeprowadzenie badań, ich opracowanie, porównanie oraz podsumowanie.

  Cechy prawidłowej ewaluacji wewnętrznej

  Rzetelnie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna powinna być:

  • przydatna w pracy – wyniki badań powinny służyć dalszemu rozwojowi szkoły/placówki tak, aby zapewniać jak najlepsze warunki rozwoju oraz nauki jej wychowankom;

  • wykonalna – zakres zaplanowanych działań oraz realna możliwość ich przeprowadzenia muszą umożliwić sumienność w ich realizacji;

  • rzetelnością – prowadzone badania powinny dawać rzeczywisty obraz funkcjonowania palców.

  Prawidłowo prowadzona ewaluacja wewnętrzna pozwala znaleźć zarówno mocne, jak i słabe strony szkoły. Umożliwia to wdrożenie wniosków na podstawie zasobów placówki, a przez to skutecznej niwelować braki.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 30174 )
  Array ( [docId] => 30174 )

  Array ( [docId] => 30174 )