Plan nadzoru pedagogicznego warto konsultować z radą pedagogiczną

Data: 16-11-2012 r.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły powinien być przygotowany w konsultacji z radą pedagogiczną. To nauczyciele odpowiadają za zrealizowanie zadań oraz dokumenty, które będą podstawą do przeprowadzenia ewaluacji. Plan nadzoru pedagogicznego nie powinien być opracowywany w oderwaniu od opinii nauczycieli.

Dyrektor szkoły ma pełną autonomię w opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego. Poddawanie się sugestiom osób nieznających realiów funkcjonowania placówki uniemożliwia dopasowanie planu nadzoru wewnętrznego do specyfiki szkoły. Zaangażowanie w tworzenie planu nadzoru pedagogicznego powinni wykazywać pracownicy danej szkoły – to oni najlepiej znają jej potrzeby i obszary wymagające wprowadzenia zmian.

Plan nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i znaczenie współpracy z radą pedagogiczną

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ma na celu ustalenie takich kryteriów ewaluacji wewnętrznej, które pozwolą na wypracowanie rekomendacji dla realnych zmian w funkcjonowaniu placówki. Nauczyciele powinni mieć możliwość wskazania obszarów wymagających szczególnej uwagi oraz zgłoszenia potrzeb. To oni będą odpowiedzialni za zbieranie danych i ich analizę oraz wyciąganie wniosków potrzebnych do sformułowania rekomendacji.

Oczekiwanie od nauczycieli zaangażowania w realizację planu nadzoru pedagogicznego wymaga wysłuchania ich opinii na temat możliwości i realności planowanej ewaluacji pracy szkoły. Jeżeli dyrektor szkoły przygotuje plan oraz projekt ewaluacji bez wcześniejszej konsultacji z radą pedagogiczną, to istnieje ryzyko braku terminowego wykonania zadań oraz nieadekwatności zebranych danych do postawionego wcześniej celu ewaluacji.

Ewaluacja wewnętrzna – dyrektor szkoły musi rozumieć potrzeby nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego pozwala dyrektorowi szkoły zachować autonomię w zakresie kształtowania planu i dokumentowania przebiegu jego realizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły jest przeprowadzany we współpracy z innymi nauczycielami sprawującymi stanowiska kierownicze.

Celem podejmowanych działań jest zapewnienie nauczycielom pomocy w realizowaniu ich zadań poprzez organizowanie szkoleń, motywowanie do doskonalenia i rozwoju osobistego oraz udzielanie wskazówek na podstawie obserwacji ich pracy. Udzielenie nauczycielom właściwej pomocy wymaga natomiast poznania oczekiwań, zarówno w zakresie własnego rozwoju zawodowego jak i potrzeb wynikających z realizowania zadań statutowych szkoły.

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30102 )
Array ( [docId] => 30102 )

Array ( [docId] => 30102 )