Plan nadzoru pedagogicznego warto konsultować z radą pedagogiczną

Data: 16-11-2012 r.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły powinien być przygotowany w konsultacji z radą pedagogiczną. To nauczyciele odpowiadają za zrealizowanie zadań oraz dokumenty, które będą podstawą do przeprowadzenia ewaluacji. Plan nadzoru pedagogicznego nie powinien być opracowywany w oderwaniu od opinii nauczycieli.

Dyrektor szkoły ma pełną autonomię w opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego. Poddawanie się sugestiom osób nieznających realiów funkcjonowania placówki uniemożliwia dopasowanie planu nadzoru wewnętrznego do specyfiki szkoły. Zaangażowanie w tworzenie planu nadzoru pedagogicznego powinni wykazywać pracownicy danej szkoły – to oni najlepiej znają jej potrzeby i obszary wymagające wprowadzenia zmian.

Plan nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i znaczenie współpracy z radą pedagogiczną

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ma na celu ustalenie takich kryteriów ewaluacji wewnętrznej, które pozwolą na wypracowanie rekomendacji dla realnych zmian w funkcjonowaniu placówki. Nauczyciele powinni mieć możliwość wskazania obszarów wymagających szczególnej uwagi oraz zgłoszenia potrzeb. To oni będą odpowiedzialni za zbieranie danych i ich analizę oraz wyciąganie wniosków potrzebnych do sformułowania rekomendacji.

Oczekiwanie od nauczycieli zaangażowania w realizację planu nadzoru pedagogicznego wymaga wysłuchania ich opinii na temat możliwości i realności planowanej ewaluacji pracy szkoły. Jeżeli dyrektor szkoły przygotuje plan oraz projekt ewaluacji bez wcześniejszej konsultacji z radą pedagogiczną, to istnieje ryzyko braku terminowego wykonania zadań oraz nieadekwatności zebranych danych do postawionego wcześniej celu ewaluacji.

Ewaluacja wewnętrzna – dyrektor szkoły musi rozumieć potrzeby nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego pozwala dyrektorowi szkoły zachować autonomię w zakresie kształtowania planu i dokumentowania przebiegu jego realizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły jest przeprowadzany we współpracy z innymi nauczycielami sprawującymi stanowiska kierownicze.

Celem podejmowanych działań jest zapewnienie nauczycielom pomocy w realizowaniu ich zadań poprzez organizowanie szkoleń, motywowanie do doskonalenia i rozwoju osobistego oraz udzielanie wskazówek na podstawie obserwacji ich pracy. Udzielenie nauczycielom właściwej pomocy wymaga natomiast poznania oczekiwań, zarówno w zakresie własnego rozwoju zawodowego jak i potrzeb wynikających z realizowania zadań statutowych szkoły.

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30102 )
Array ( [docId] => 30102 )

Array ( [docId] => 30102 )