Plan nadzoru pedagogicznego – sprawozdanie dyrektora szkoły

Data: 15-11-2012 r.

Do zadań dyrektora szkoły należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego w formach ewaluacji, kontroli i wspomagania. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego musi zostać oceniona w sprawozdaniu do przedstawienia którego dyrektor szkoły ma czas do 31 sierpnia każdego roku.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego jest przedstawiane radzie pedagogicznej. Musi ono zawierać wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego w danym roku nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły powinien zawierać opis podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Do form nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki zaliczane są:

 • ewaluacja wewnętrzna polegająca na ocenianiu jakości pracy placówki oraz praktycznym wykorzystaniu oceny w celu jej doskonalenia,
 • kontrola przestrzegania przez nauczycieli regulacji prawnych dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej oraz pozostałych form działalności określonych w statucie placówki,
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez zachęcanie do korzystania z form doskonalenia zawodowego oraz motywowanie do rozwoju zawodowego.

Zasady realizacji oraz cele szczegółowe działań określa się w planie nadzoru pedagogicznego, z którego realizacji dyrektor szkoły musi rozliczyć się w formie sprawozdania przedłożonego radzie pedagogicznej.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego powinno zawierać wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do końca sierpnia każdego roku szkolnego. Oprócz tego dyrektor szkoły ma obowiązek nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego przedstawić radzie pedagogicznej ogólne wnioski związane ze sprawowanym nadzorem.

W corocznym sprawozdaniu zawierającym informacje, w jakim stopniu zrealizowano plan nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły wskazuje przede wszystkim na:

 • wnioski dotyczące ewaluacji oraz kontroli,
 • informacje o awansie zawodowym nauczycieli,
 • informacje o wspieraniu nauczycieli w realizacji powierzonych im zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
 • informacje o zajęciach wynikających ze statutowej działalności szkoły,
 • wnioski i zalecenia, które należy zrealizować w kolejnym roku szkolnym.

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego może być przygotowane w formie wybranej przez dyrektora szkoły – istotne jest, aby zawierało czytelne informacje na temat realizacji wymienionych wcześniej trzech form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

art. 6, 22, 40 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2007 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

6 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów o umowach terminowych

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30099 )
Array ( [docId] => 30099 )

Array ( [docId] => 30099 )