Zmiany w nadzorze pedagogicznym

Autor: Michał Kowalski
Data: 25-07-2017 r.

MEN opublikował długo oczekiwany projekt nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dodana zostanie nowa forma nadzoru pedagogicznego, inny też będzie termin wniosków podawanych przez kuratora oświaty. Zmiany wejdą w życie od 1 września 2017 r.

Obszary nadzoru i omówienie zmian:

 1. 1. Formy nadzoru pedagogicznego:
 • dodano nową formę nadzoru przysługującą wizytatorom kuratoriów oświaty, a mianowicie monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Dotychczas takie monitorowanie również było stosowane, ale nie jako forma nadzoru pedagogicznego,
 • zakres monitorowania, o którym mowa powyżej będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego publikowanym przez kuratora oświaty,
 • zmiana terminu w zakresie przekazywania wyników i wniosków ze sprawowanego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie przedstawiał MEN wyniki i wnioski obejmujące poprzedni rok szkolny w terminie do 15 października,
 1. 2. Ewaluacja działalności szkół i placówek:
 • badanie realizacji ciążących na szkołach wymagań z art. 44 ust. 3 Prawa oświatowego będzie następowało w drodze ewaluacji zewnętrznej. Będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę,
 • ewaluacja zewnętrzna będzie miała na celu jedynie badanie realizacji wspomnianych wymagań, a nie ocenę ich wykonania
 1. 3. Wspomaganie pracy szkół i placówek:
 • nowy zakres wspomagania,
 1. 4. Ewaluacja wewnętrzna i inne obowiązki dyrektora:
 • w planie nadzoru pedagogicznego opracowywanym przez dyrektora trzeba będzie dodatkowo uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego,
 • wspomaganie pracy nauczycieli ma odbywać się również poprzez organizowanie szkoleń i narad.

Nowe rozporządzenie, tak jak dotychczas, będzie stosowane wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyłączeniem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40562 )
Array ( [docId] => 40562 )