3 sposoby przydziału godzin za nieobecnego nauczyciela

Data: 16-04-2015 r.

Dyrektor może zatrudnić nauczyciela na zastępstwo, „rozdzielić” godziny pomiędzy zatrudnionych w szkole nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania tych samych zajęć edukacyjnych lub przyznać te godziny nauczycielowi, który dotychczas był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin – to sposoby na zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Każdy z nich wymaga przeanalizowania pod kątem konkretnej sytuacji w szkole.  

Za nauczyciela, który planuje dłuższą nieobecność, np. będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, lub z innych przyczyn nie będzie mógł przez dłuższy czas wykonywać swoich obowiązków, dyrektor powinien podjąć decyzję dotyczącą przydzielenia godzin realizowanych dotychczas przez tego nauczyciela.

Istnieją 3 możliwości postąpienia w takiej sytuacji, dyrektor może więc:

1. zatrudnić nauczyciela na zastępstwo – wówczas decyzja będzie się wiązała z wykonaniem wszystkich czynności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika,

2. „rozdzielić” godziny pomiędzy zatrudnionych w szkole nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania tych samych zajęć edukacyjnych, może to nastąpić w formie przydzielenia nauczycielom godzin ponadwymiarowych, jednak wówczas należy pamiętać, że:

 • nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
 • przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, z zastrzeżeniem, że kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody,

3. przyznać te godziny nauczycielowi, który dotychczas był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, jednak w takim przypadku konieczny będzie aneks do umowy.

Decyzja w tej sprawie należy do dyrektora, nie jest tu wymagana uchwała rady pedagogicznej ani wydawania zarządzenia.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36945 )
Array ( [docId] => 36945 )

Array ( [docId] => 36945 )