3 sposoby przydziału godzin za nieobecnego nauczyciela

Data: 16-04-2015 r.

Dyrektor może zatrudnić nauczyciela na zastępstwo, „rozdzielić” godziny pomiędzy zatrudnionych w szkole nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania tych samych zajęć edukacyjnych lub przyznać te godziny nauczycielowi, który dotychczas był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin – to sposoby na zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Każdy z nich wymaga przeanalizowania pod kątem konkretnej sytuacji w szkole.  

Za nauczyciela, który planuje dłuższą nieobecność, np. będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, lub z innych przyczyn nie będzie mógł przez dłuższy czas wykonywać swoich obowiązków, dyrektor powinien podjąć decyzję dotyczącą przydzielenia godzin realizowanych dotychczas przez tego nauczyciela.

Istnieją 3 możliwości postąpienia w takiej sytuacji, dyrektor może więc:

1. zatrudnić nauczyciela na zastępstwo – wówczas decyzja będzie się wiązała z wykonaniem wszystkich czynności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika,

2. „rozdzielić” godziny pomiędzy zatrudnionych w szkole nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania tych samych zajęć edukacyjnych, może to nastąpić w formie przydzielenia nauczycielom godzin ponadwymiarowych, jednak wówczas należy pamiętać, że:

  • nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
  • przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, z zastrzeżeniem, że kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody,

3. przyznać te godziny nauczycielowi, który dotychczas był zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, jednak w takim przypadku konieczny będzie aneks do umowy.

Decyzja w tej sprawie należy do dyrektora, nie jest tu wymagana uchwała rady pedagogicznej ani wydawania zarządzenia.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36945 )
Array ( [docId] => 36945 )