4 rozwiązania dla dyrektora szkoły, gdy zwiększy się liczba godzin

Data: 30-06-2015 r.

Zawrzeć nową umowę czy przydzielić godziny ponadwymiarowe – przed takim dylematem często stają dyrektorzy szkół na początku roku szkolnego. Zwiększenie godzin zajęć na poszczególne zajęcia stwarza sytuację, kiedy to dyrektor musi zorganizować na nowo pracę nauczycieli. Warto pamiętać, by każdą zmianę kadrową w szkole uwzględnić w aneksie do arkusza organizacji szkoły.

Jeśli dyrektor szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zna już liczbę godzin, o jaką zwiększy się pula na poszczególne zajęcia, to powinien:

 1. przydzielić te godziny jako uzupełnienie pensum już zatrudnionym w szkole nauczycielom (aneks do umowy),
 2. przydzielić te godziny w ramach godzin ponadwymiarowych (pismo informujące o przydziale godzin ponadwymiarowych),
 3. pozyskać nowego nauczyciela (zwarcie nowej umowy o pracę),
 4. ewentualnie zawrzeć dodatkową umowę z nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć (nowa umowa o pracę).

Wszystkie czynności wymienione wyżej powinny odbyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Należy je uwzględnić w aneksie do arkusza organizacji.

Przydzielenie dodatkowych godzin ustala się na dany rok szkolny

W związku z tym, że zmiana w liczbie godzin następuje na rok szkolny:

 • przydział godzin ponadwymiarowych,
 • zawarcie dodatkowej umowy,
 • aneksy do umowy,
 • nowe umowy

powinny zostać zawarte na dany rok szkolny. Nie ma jednak w tym zakresie ogólnej reguły, ponieważ zdarzenia powodujące wzrost liczby godzin zajęć są różne.

Wszystkie zmiany należy zawrzeć w aneksie do arkusza

Zmiany w organizacji pracy szkoły dyrektor powinien zgłaszać do akceptacji organu prowadzącego przed datą ich wprowadzenia. Niektóre samorządy nie wymagają sporządzania aneksów w przypadku zmian, które nie wywołują skutków finansowych.

Dyrektor szkoły określa w aneksie:

 • przyczynę i charakter zaistniałych zmian,
 • okres ich obowiązywania,
 • stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach.
Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37416 )
Array ( [docId] => 37416 )

Array ( [docId] => 37416 )