4 rozwiązania dla dyrektora szkoły, gdy zwiększy się liczba godzin

Data: 30-06-2015 r.

Zawrzeć nową umowę czy przydzielić godziny ponadwymiarowe – przed takim dylematem często stają dyrektorzy szkół na początku roku szkolnego. Zwiększenie godzin zajęć na poszczególne zajęcia stwarza sytuację, kiedy to dyrektor musi zorganizować na nowo pracę nauczycieli. Warto pamiętać, by każdą zmianę kadrową w szkole uwzględnić w aneksie do arkusza organizacji szkoły.

Jeśli dyrektor szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zna już liczbę godzin, o jaką zwiększy się pula na poszczególne zajęcia, to powinien:

 1. przydzielić te godziny jako uzupełnienie pensum już zatrudnionym w szkole nauczycielom (aneks do umowy),
 2. przydzielić te godziny w ramach godzin ponadwymiarowych (pismo informujące o przydziale godzin ponadwymiarowych),
 3. pozyskać nowego nauczyciela (zwarcie nowej umowy o pracę),
 4. ewentualnie zawrzeć dodatkową umowę z nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć (nowa umowa o pracę).

Wszystkie czynności wymienione wyżej powinny odbyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Należy je uwzględnić w aneksie do arkusza organizacji.

Przydzielenie dodatkowych godzin ustala się na dany rok szkolny

W związku z tym, że zmiana w liczbie godzin następuje na rok szkolny:

 • przydział godzin ponadwymiarowych,
 • zawarcie dodatkowej umowy,
 • aneksy do umowy,
 • nowe umowy

powinny zostać zawarte na dany rok szkolny. Nie ma jednak w tym zakresie ogólnej reguły, ponieważ zdarzenia powodujące wzrost liczby godzin zajęć są różne.

Wszystkie zmiany należy zawrzeć w aneksie do arkusza

Zmiany w organizacji pracy szkoły dyrektor powinien zgłaszać do akceptacji organu prowadzącego przed datą ich wprowadzenia. Niektóre samorządy nie wymagają sporządzania aneksów w przypadku zmian, które nie wywołują skutków finansowych.

Dyrektor szkoły określa w aneksie:

 • przyczynę i charakter zaistniałych zmian,
 • okres ich obowiązywania,
 • stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach.
Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37416 )
Array ( [docId] => 37416 )

Array ( [docId] => 37416 )