Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017

Data: 24-03-2016 r.

Coroczne przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły sprawia dyrektorom nie mało problemów. Okazuje się, że w związku ze zmianami w przepisach, inaczej trzeba zaplanować organizację pracy szkoły na następny rok. Na ważne kwestie muszą zwrócić uwagę przede wszystkim dyrektorzy szkół podstawowych.

Wskazówki dla dyrektora szkoły podstawowej

Przygotowując arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017, dyrektorzy szkół podstawowych muszą uwzględnić:

  • decyzję rodziców uczniów obecnych klas I i II szkoły podstawowej co do dalszej nauki ich dzieci (ostateczny termin na składanie wniosków to 31 marca 2016 r.),
  • decyzję rodziców o posłaniu dziecka 6-letniego do I klasy od 1 września 2016 r.,
  • decyzję rodziców o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego (zgodnie z nowymi regulacjami rodzice mogą do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, wystąpić do dyrektora z wnioskiem o odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki),
  • decyzję organu prowadzącego, co do szkoły, w której następuje realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko.

Wskazówki dla dyrektorów wszystkich typów szkół

Dyrektorzy wszystkich rodzajów szkół i placówek muszą uwzględnić:

  • decyzje kadrowe, np.: zwolnienie nauczycieli, urlop bezpłatny, urlop macierzyński itp., 
  • godziny nauczania indywidualnego – o ile w tym czasie mają już taką wiedzę,
  • etaty pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników administracji i obsługi w oparciu o obowiązujące uchwały organów prowadzących.

Nauczycieli na dłuższych zwolnieniach należy wykazać w arkuszu organizacyjnym

Nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich (lub innych) wykazuje się w arkuszu organizacyjnym jako osoby zatrudnione w szkole, ale nie przydziela się im godzin. Natomiast wykazywany jest nauczyciel zatrudniony na zastępstwo lub przydziela się godziny ponadwymiarowe na czas nieobecności tych nauczycieli innym osobom. Jeśli na czas sporządzania arkusza organizacji nie został jeszcze zatrudniony nauczyciel na zastępstwo, to wykazywany jest wakat.

Roman Lorens, specjalista prawa oświatowego, trener, ekspert MEN z zakresu realizacji podstawy programowej, wieloletni wykładowca, były dyrektor liceum ogólnokształcącego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Bardzo dobry matreiał!

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 38786 )
Array ( [docId] => 38786 )

Array ( [docId] => 38786 )