Awans zawodowy nauczyciela w nowej Karcie Nauczyciela

Data: 09-04-2013 r.

Nowa karta nauczyciela ma zwiększyć wpływ dyrektora szkoły na awans zawodowy nauczyciela. Resort edukacji proponuje ograniczenie w tej procedurze roli kuratora oświaty na rzecz zwiększenia udziału organu prowadzącego szkołę.

MEN chce, aby za awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiadał organ prowadzący szkołę, a nie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zdaniem resortu edukacji dyrektor szkoły powinien mieć większy udział w nadawaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, ponieważ posiada największą wiedzę o pracy nauczyciela, jest uprawniony do wszystkich czynności w ramach stosunku pracy, a także jest odpowiedzialny za ocenę jego dorobku zawodowego.

Karta Nauczyciela ograniczy rolę kuratora w nadawaniu stopnia awansu

Obecnie Karta Nauczyciela za organ właściwy do nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego wskazuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 9b ust. 4 pkt 3). Znowelizowana Karta Nauczyciela miałaby wyłączyć przedstawiciela kuratorium ze składu komisji kwalifikacyjnej oraz egzaminacyjnej i uczynić go obserwatorem. Rolę obserwatora ma pełnić także przedstawiciel rady rodziców – dziś nieuczestniczący w nadawaniu stopnia awansu zawodowego.

Nowy skład komisji odpowiedzialnych za awans zawodowy nauczyciela

W komisji egzaminacyjnej dla osoby ubiegającej się o awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego zasiadaliby przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły, ekspert (z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania) oraz przedstawiciel związku zawodowego, jeżeli osoba ubiegająca się o awans zawodowy nauczyciela złoży stosowny wniosek. Przedstawiciel kuratorium oraz przedstawiciel rady rodziców mają występować w charakterze obserwatorów.

W komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego zasiadaliby: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły, dwaj eksperci (z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania) oraz – na wniosek nauczyciela - przedstawiciel związku zawodowego. Jako obserwatorzy w komisji znajdą się przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny i przedstawiciel rady rodziców.

Z powyższego wynika, że nowa Karta Nauczyciela przewiduje mniejszą niż dotychczas liczbę członków komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 21.03.2013 r.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30216 )
Array ( [docId] => 30216 )

Array ( [docId] => 30216 )