Pensum bez zmian, mniej urlopu – MEN ogłosił projekt Karty Nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 01-02-2013 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Resort edukacji nie zwiększy wymiaru pensum , ale chce skrócić urlop wypoczynkowy nauczyciela. Mają zmienić się także zasady na podstawie których udzielany jest urlop zdrowotny nauczyciela.

Podczas konferencji prasowej (31.01.2013 r.) Krystyna Szumilas ogłosiła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych, związków zawodowych oraz organizacji rodziców. Resort edukacji nie zdecydował się na zapowiadane zwiększenie nauczycielskiego pensum, ale nowa Karta Nauczyciela może pozbawić nauczycieli części obecnych przywilejów.

Urlop zdrowotny nauczyciela

Obecnie o urlop zdrowotny nauczyciela można ubiegać się po przepracowaniu 7 lat. Nowa Karta Nauczyciela przewiduje taką możliwość dopiero po 20 latach pracy. Decyzję o tym czy pedagogowi należy się urlop zdrowotny nauczyciela będzie podejmował lekarz orzecznik ZUS, a nie jak dotąd – lekarz rodzinny. Nauczyciel będzie mógł skorzystać z tego świadczenia tylko raz.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znowelizowana Karta Nauczyciela ma przewidywać krótszy niż obecnie urlop wypoczynkowy nauczyciela w placówce feryjnej. Obecnie urlop ten przysługuje im w okresie ferii letnich i zimowych, pozostawiając jednak 7 dni w tym czasie do dyspozycji dyrektora szkoły. Nowa Karta Nauczyciela przewiduje 47 dni urlopu w ciągu roku. Jeżeli nauczyciel będzie chciał wyjechać np. w czasie przerwy świątecznej, będzie musiał skorzystać z urlopu, automatycznie skracając sobie wakacje. Czas, kiedy nie jest wykorzystywany urlop wypoczynkowy nauczyciela i nie odbywają się zajęcia dla uczniów, ma być wykorzystany na doskonalenie zawodowe, uzupełnianie dokumentacji itp.

Dodatek uzupełniający i dodatki socjalne

Resort Edukacji chce uelastycznić zasady naliczania i wypłacania dodatku uzupełniającego. Karta Nauczyciela ma umożliwić dzielenie puli środków przeznaczonych na wypłaty między wszystkich nauczycieli, a nie – jak obecnie – osobno dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Planowane jest też stopniowe odchodzenie od przyznawania następujących dodatków socjalnych: dodatku mieszkaniowego, prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego, zasiłku na zagospodarowanie. Nie nastąpi jednak odebranie dodatków nauczycielom, którym już je przyznano. Poza tym nowa Karta Nauczyciela ma ustalać stałą wysokość dodatku wiejskiego na poziomie 10 proc. kwoty bazowej w 2013 r.

Zasady ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli

Resort edukacji chce, aby Karta Nauczyciela nakładała obowiązek prowadzenia rejestru wszystkich ważnych zadań dodatkowych realizowanych przez nauczycieli, np. spotkań z rodzicami, uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym itp. Zasady prowadzenia rejestru będą ustalane przez organ prowadzący.

Ponadto Minister Edukacji Narodowej zwraca uwagę na konieczność znowelizowania innych przepisów porządkowych:

  • doprecyzowanie zasad wykorzystywania środków na doskonalenie nauczycieli, które zapewnia Karta Nauczyciela,
  • ułatwienie finansowania zajęć realizowanych w ramach programów unijnych,
  • zwiększenie wpływu Rady Rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli,
  • doprecyzowanie przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, w tym przeniesienie postępowania dyscyplinarnego do środowiska możliwie bliskiego szkole,
  • przejęcie przez MEN obowiązku finansowania jednorazowej gratyfikacji dla pedagogów, którzy otrzymują tytuł honorowego profesora oświaty.

Przedstawienie projektu przez MEN nie oznacza końca trwającej kilka miesięcy debaty. Można spodziewać się, że środowiska nauczycielskie będą dążyć do wypracowania kompromisu w zakresie zasad na jakich udzielany ma być urlop zdrowotny nauczyciela oraz nie zgodzą się na skrócenie urlopu wypoczynkowego do 47 dni.

Ostateczne decyzje dotyczące nowelizacji Ustawy Karta Nauczyciela zostaną podjęte przez Parlament.

Źródło: Komunikat MEN

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30441 )
Array ( [docId] => 30441 )

Array ( [docId] => 30441 )