Cele wycieczek szkolnych powinien określać statut

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-04-2016 r.

Organizatorem wycieczek dla uczniów powierzonych opiece szkoły jest dyrektor i na nim spoczywa obowiązek zapewnienia warunków do ich właściwego prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący jej uczestnikom odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo. Cele i zadania wyjazdów szkolnych uczniów powinien określać statut szkoły.

Dokumentacja związana z planowaniem wycieczek

 • określić w statucie cele i zadania właściwe dla tej działalności wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia i zasad bezpieczeństwa,
 • uwzględnić w planie pracy szkoły wycieczki organizowane dla uczniów i sporządzać ich harmonogram,
 • opracować regulamin wycieczek regulujący przepisami wewnętrznymi wszystkie sprawy, zwłaszcza te, o których nie rozstrzygają przepisy,
 • przeprowadzać wycieczki zgodnie z planem, po uprzednim starannym ich przygotowaniu pod względem programowym i organizacyjnym.

Liczba wycieczek w roku szkolnym zależy od dyrektora

Przepisy nie wskazują, czy i ile wycieczek powinno być organizowanych w ciągu roku szkolnego – o ich liczbie decyduje indywidualnie każda szkoła. Po przedstawieniu dyrektorowi propozycji wycieczek powinien on dokonać analizy ich zasadności oraz możliwości zrealizowania przez szkołę.

Dyrektor nie musi uwzględniać wszystkich propozycji, w ramach swoich kompetencji i uprawnień może:

 • sam zdecydować, które wycieczki będą realizowane,
 • opracować roczny plan wycieczek szkolnych,
 • zatwierdzić go i udostępnić wszystkim nauczycielom.
Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38942 )
Array ( [docId] => 38942 )

Array ( [docId] => 38942 )