Co roku we wrześniu wybory do rady rodziców

Autor: Katarzyna Krysztofiak
Data: 08-07-2014 r.

Wybór rady rodziców następuje na początku każdego roku szkolnego. Jest to konsekwencja przepisów o corocznym wyborze rad klasowych. Zatem rada rodziców nie może być wybrana na więcej niż jedną roczną kadencję.

W praktyce nierzadko jest tak, że rady funkcjonują w tym samym składzie przez dwa, trzy lata, jednak dla ich twórczego działania, warto podjąć wyzwanie „odświeżania” składu co rok.  

Regulamin i plan pracy rady rodziców

Sposób pracy rady rodziców w szkole określa jej regulamin. Rada powinna w uchwalić w nim:

  • wewnętrzną strukturę,
  • tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych, rad szkoły lub placówk.

Poza regulaminem, który jest obligatoryjny i określa zasady funkcjonowania rady rodziców w danej szkole, dokumentem, który warto wprowadzić jest plan pracy rady rodziców. Nie chodzi o nadmierne formalizowanie działań rady – nadmiar dokumentów nie jest potrzebny. Jednak często rodzice działają bez planu, ich prace wyznaczają terminarz roku szkolnego, sugestie dyrektora czy ewentualne bieżące potrzeby szkoły. Takie funkcjonowanie nie daje prawdziwej autonomii i poczucia samodzielności.

Rozpoczęcie działalności w roku szkolnym

Zwołanie pierwszego w danym roku szkolnym posiedzenia rady rodziców nie regulują żadne przepisy. Poza wymogiem wyboru rad klasowych na pierwszym zebraniu w roku szkolnym ustawa nie jest tutaj wymagająca. Jednak z uwagi na jedno z uprawnień rady, a mianowicie uchwalenie w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego programu wychowawczego szkoły, warto, aby pierwsze posiedzenie rady odbyło się do 10 września. Sposób zwoływania pierwszego posiedzenia rady rodziców może zostać zapisany w jej regulaminie. Ze względu na różne uwarunkowania i specyfikę środowiska może je zwoływać:

  • przewodniczący lub przedstawiciel zarządu pełniący funkcję w radzie w poprzednim roku,
  • lider lub grupa osób, które są szczególnie aktywne w danej społeczności (wariant najbardziej demokratyczny i aktywizujący wszystkich przedstawicieli),
  • dyrektor szkoły – wtedy podczas pierwszego spotkania rodziców uczniów w klasach wychowawcy mogą informować lub nawet wręczać przedstawicielom klas zaproszenia na pierwsze [posiedzenie rady rodziców (rozwiązanie sprawne i szybko inicjujące pracę rady).

W regulaminie rady rodziców może znaleźć się zapis, że pierwsze spotkanie rady rodziców odbywa się na przykład w drugą środę po rozpoczęciu roku szkolnego o godzinie 17.00. O takim zapisie podczas pierwszego klasowego zebrania wychowawcy informują nowo wybranych do niej przedstawicieli.

Kompetencje rady rodziców – rodzice uczestniczą w ważnych decyzjach

Aktywność w radzie rodziców wbrew pozorom może mieć ogromny wpływ na pracę dyrekcji i grona pedagogicznego. Dzięki pracy rodziców w radzie poprawiają się na przykład standardy bezpieczeństwa w szkole, zwiększa się świadomość grona pedagogicznego związana z odpowiedzialnością za jakość pracy z uczniami i ich wyniki na egzaminach zewnętrznych, buduje się poczucie współodpowiedzialności za losy własnych dzieci w systemie edukacyjnym.

Katarzyna Krysztofiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35274 )
Array ( [docId] => 35274 )

Array ( [docId] => 35274 )