Każda szkoła określa własny sposób numerowania legitymacji uczniów

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 03-07-2014 r.

Numerowanie legitymacji szkolnych musi mieć ustaloną strukturę. Sposób numerowania zależy od przyjętej w placówce zasady. Przepisy nie określają, z jakich elementów ma składać się numer nadany legitymacji uczniowskiej.

Legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji. Ewidencja zawiera między innymi numer wydanego dokumentu (§5 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Wzór legitymacji nie określa sposobu nadawania jej numeru.

Legitymacje szkolne wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (§3 ust. 1 rozporządzenia z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Zatem szkoła, wydając legitymacje, ustala sposób numerowania, na przykład:

  1. numer legitymacji jest numerem, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów;
  2. legitymacji nadaje się numer wynikający z kolejnego wpisu do imiennej ewidencji wydanych legitymacji szkolnych.

Jeśli ewidencję tę zamyka się w danym roku szkolnym to wówczas numer należy połączyć z numerem roku szkolnego – na przykład 15/2014.

Leszek Zaleśny, ekspert prawa oświatowego, wicedyrektor w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35249 )
Array ( [docId] => 35249 )