Do przedszkola czy do szkoły – rekrutacja sześciolatków 2013

Data: 08-03-2013 r.

Do końca kwietnia rodzice decydują czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole czy zostanie w przedszkolu. Ustawa o systemie oświaty wprowadziła okres przejściowy, w którym obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku szkolnym, w którym kończy ono siedem lat. Okres ten trwa do 1 września 2014 roku.

Rodzice, których dzieci we wrześniu 2013 roku będą miały sześć lat nie zawsze wiedzą czy mają obowiązek posłać dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej czy w tym roku dziecko może jeszcze pozostać w przedszkolu. Należy pamiętać, że wszystkie dzieci, które danym roku szkolnym kończy 5 lat ma obowiązek od września rozpocząć realizowanie rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 i ust. 3a Ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty pozostawia rodzicom wybór

We wrześniu 2013 roku obowiązkowo edukację w pierwszej klasie rozpoczną dzieci, które w tym roku kalendarzowym osiągną wiek siedmiu lat. (art. 15 ust. 2 Ustawa o systemie oświaty). Natomiast to, czy sześciolatek pójdzie do szkoły czy dalej będzie uczęszczać do przedszkola zależy od rodziców. Dyrektor przedszkola nie odmówi przyjęcia sześciolatka do placówki, jeżeli jednak nauczyciel przedszkola uważa, że dziecko jest gotowe na rozpoczęcie nauki, może zasugerować rodzicom zapisanie go do szkoły. We wrześniu 2014 roku wszystkie sześciolatki rozpoczną naukę w szkole podstawowej.

Nauczyciel przedszkola udziela informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki

Dyrektor przedszkola nie może narzucić rodzicom sześciolatka wysłania dziecka do szkoły lub pozostawienia go w przedszkolu. Jednak nauczyciel przedszkola, który zajmował się danym dzieckiem ma obowiązek poinformowania jego rodziców gotowości do podjęcia nauki w pierwszej klasie.

 

Nauczyciel przedszkola wydaje opinię na podstawie prowadzonej dokumentacji z obserwacji pedagogicznej dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym. Rodzice nie otrzymają żadnej, dodatkowej informacji o możliwościach dziecka, ponieważ dyrektor szkoły podstawowej, do której zostanie ono zrekrutowane nie ma obowiązku przeprowadzania jakiejkolwiek diagnozy.

Dyrektor przedszkola do końca kwietnia powinien wiedzieć, czy dziecko zostaje w przedszkolu

Szczegółowe terminy i zasady rekrutacji dzieci do szkół podstawowych określają poszczególne szkoły w porozumieniu z organami prowadzącymi. Należy jednak pamiętać, że do 30 kwietnia zarówno dyrektor szkoły jak i dyrektor przedszkola powinni przygotować arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wówczas muszą już wiedzieć, jaka liczba dzieci będzie uczęszczała do placówki od września bieżącego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 3 i ust 3a, art. 15 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 14 ust. 3 i ust 3a


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30204 )
Array ( [docId] => 30204 )