Dokumenty w szkole – obowiązek wydania duplikatu

Data: 18-03-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może odmówić wydania duplikatu dokumentu, którego oryginał był wydany przez szkołę.  Duplikaty są wydawane bezpłatnie, ale za niektóre dokumenty w szkole należy wnieść opłatę wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Duplikat ma moc oryginału i może być wydawany wielokrotnie.

Sporządzanie duplikatów dokumentów takich jak: świadectwo, odpis świadectwa dojrzałości, odpis aneksu do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, dyrektora OKE bądź kuratora oświaty, w zależności od tego, który organ je wydał. Duplikaty dokumentów dyrektor wydaje nieodpłatnie, ale konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej (§26 ust 1 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Wydawanie duplikatów wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły

Wydanie duplikatu dokumentu wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły bądź innego organu właściwego do wydania dokumentów. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może odmówić, jeżeli osoba, która otrzymała dokument wystąpi o jego duplikat (§22 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Dokumenty w szkole  - duplikaty wydaje się nieodpłatnie

Dyrektor szkoły bądź inny organ do którego wpłynie wniosek o wydanie duplikatu wydaje bezpłatnie następujące dokumenty:

 • świadectwo,
 • odpis świadectwa dojrzałości,
 • odpisy do aneksów do świadectw dojrzałości,
 • dyplomy,
 • zaświadczenia,
 • indeksy,
 • legitymacje szkolne i przedszkolne,
 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Przed wydaniem duplikatu zainteresowanego należy poinformować, że za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłata ni nie jest pobierana przez dyrektora szkoły – wnosi się ją na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności (§26 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Za inne dokumenty w szkole nie pobiera się opłaty skarbowej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36754 )
Array ( [docId] => 36754 )

Array ( [docId] => 36754 )