Procedura wprowadzenia dziennika elektronicznego w przedszkolu

Data: 17-03-2015 r.

Jeśli dyrektor podejmie decyzję o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, przez pierwszy rok powinien być on prowadzony równolegle z dziennikami papierowymi.Jeśli po roku zapadnie decyzja o rezygnacji z formy papierowej, konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego przedszkole.

Krok 1.

Zebranie opinii organów wewnętrznych przedszkola.

Krok 2.

Zapoznanie nauczycieli z zasadami wprowadzania dziennika elektronicznego i konsekwencjami jego prowadzenia.

Krok 3.

Wybór najlepszego dziennika elektronicznego spośród ofert dostępnych na rynku.

Krok 4.

Zapewnienie warunków technicznych umożliwiających korzystanie z e-dziennika.

Krok 5.

Wydanie zarządzenia o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, z jednoczesnym stosowaniem dzienników w formie papierowej.

Krok 6.

Wyznaczenie administratorów.

Krok 7.

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dziennika elektronicznego.

Krok 8.

Uzupełnienie danych wymaganych w kreatorze dziennika.

Krok 9.

Przekazanie wydrukowanych kont nauczycieli.

Krok 10.

Aktywowanie kont przez użytkowników, którzy otrzymali loginy i hasła.

Krok 11.

Przekazanie wydrukowanych loginów i haseł rodzicom dzieci.

Krok 12.

Aktywowanie kont.

Krok 13.

Zebranie opinii nauczycieli i rodziców na temat rezygnacji z papierowej formy prowadzenia dzienników zajęć.

Krok 14.

Uzyskanie zgody organu prowadzącego na prowadzenie dzienników zajęć wyłącznie w formie elektronicznej.

Krok 15.

Wydanie zarządzenia o wprowadzeniu dziennika elektronicznego jako jedynej formy prowadzenia dzienników zajęć.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Decyzja o wprowadzeniu e-dzienników należy do właściciela przedszkola niepublicznego.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36739 )
Array ( [docId] => 36739 )

Array ( [docId] => 36739 )