Procedura wprowadzenia dziennika elektronicznego w przedszkolu

Data: 17-03-2015 r.

Jeśli dyrektor podejmie decyzję o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, przez pierwszy rok powinien być on prowadzony równolegle z dziennikami papierowymi.Jeśli po roku zapadnie decyzja o rezygnacji z formy papierowej, konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego przedszkole.

Krok 1.

Zebranie opinii organów wewnętrznych przedszkola.

Krok 2.

Krok 3.

Wybór najlepszego dziennika elektronicznego spośród ofert dostępnych na rynku.

Zapewnienie warunków technicznych umożliwiających korzystanie z e-dziennika.

Krok 5.

Krok 6.

Wyznaczenie administratorów.

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dziennika elektronicznego.

Krok 8.

Krok 9.

Przekazanie wydrukowanych kont nauczycieli.

Aktywowanie kont przez użytkowników, którzy otrzymali loginy i hasła.

Krok 11.

Krok 12.

Aktywowanie kont.

Zebranie opinii nauczycieli i rodziców na temat rezygnacji z papierowej formy prowadzenia dzienników zajęć.

Krok 14.

Krok 15.

Wydanie zarządzenia o wprowadzeniu dziennika elektronicznego jako jedynej formy prowadzenia dzienników zajęć.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Decyzja o wprowadzeniu e-dzienników należy do właściciela przedszkola niepublicznego.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36739 )
Array ( [docId] => 36739 )

Array ( [docId] => 36739 )