Dowozy do przedszkoli i szkół zagrażają bezpieczeństwu dzieci – NIK opublikował wyniki kontroli

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-09-2016 r.

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała wiele nieprawidłowości w zakresie organizacji darmowych dowozów dzieci do przedszkoli i szkół. Najwięcej uchybień dotyczy stan techniczny autobusów, natomiast wysoko oceniono działania dyrektorów związane z zapewnieniem opieki dla dzieci czekających na dowóz.

Kontrola wykonywania przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół dotyczyła  30 gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

 

Większość skontrolowanych gmin nie stosuje się do obowiązku dotyczącego przewożenia dzieci specjalnie przystosowanymi autobusami szkolnymi – zamiast tego dzieci dowożone są pojazdami kursującymi w ramach przewozów regularnych. Takie rozwiązanie nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom.

Autobusy nie spełniają wymagań technicznych

Stan techniczny autobusów, którymi dowożono dzieci i uczniów nie spełniał wymogów określonych przepisami, a w skrajnych przypadkach stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów. Niesprawne autobusy stanowiły także zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przewoźnicy lekceważą przepisy ruchu drogowego

Za często występujące uchybienie uznano także nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas dowożenia dzieci i młodzieży, do najważniejszych błędów zalicza się:

  • zatrzymywanie się kierowców w miejscach nieprzystosowanych do postoju autobusu,
  • brak lub nieprawidłowe oznakowanie miejsc w których wsiadają i wysiadają dzieci i młodzież.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli ocenieni wysoko

Odmienne wnioski wynikają z kontroli dotyczącej zapewnieniu opiekunów dla dzieci i młodzieży w czasie dowozu oraz podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć po przywiezieniu do placówki i po zakończeniu zajęć – przed przyjazdem autobusu. Zdaniem NIK dyrektorzy wywiązują się z obowiązków związanych z zapewnieniem opieki świetlicowej w zadowalającym stopniu. Nie wykryto tu większych nieprawidłowości.

Źródło: Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl)

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39463 )
Array ( [docId] => 39463 )