Dyrektor szkoły przekazuje dane do SIO bez pytania nauczyciela o zgodę

Data: 11-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych w SIO. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej gromadzi się dane o uczniach oraz o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych wskazanych w Karcie Nauczyciela.

Dyrektor szkoły przekazuje do zbioru danych SIO dane nauczyciela, dane identyfikacyjne i dziedzinowe (art. 43 ustawy o SIO). Gromadzenie i przetwarzanie tych danych jest obowiązkiem dyrektora szkoły, dlatego nie musi występować do nauczycieli z prośbą o zgodę na przekazanie uch danych do systemu informacji oświatowej (art. 23 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ochronie danych osobowych).

Dane identyfikacyjne, które gromadzi dyrektor szkoły

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest gromadzenie danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli. W przypadku nauczycieli dyrektor szkoły przekazuje do SIO imię i nazwisko oraz numer PESEL (w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię/imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia i kraj pochodzenia (art. 28 ustawy o SIO).

Dane dziedzinowe, które gromadzi dyrektor szkoły

Dane dziedzinowe, których gromadzenie jest obowiązkiem dyrektora szkoły obejmują dane w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym oraz dane w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (art. 28 ustawy o SIO).

 

Za nieprzekazanie danych do SIO dyrektor szkoły zapłaci grzywnę

Za nieprzekazanie danych identyfikacyjnych i dziedzinowych uczniów i nauczycieli dyrektor szkoły zapłaci grzywnę. Dotyczy to także dyrektora szkoły, który w odpowiednim terminie nie złożył wniosku o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO, przez co nie mógł przekazać tych danych.

Podstawa prawna:

  • art. 28-29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.),
  • art. 23 ust. 1 pkt. 2 i art. art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30219 )
Array ( [docId] => 30219 )