Za nieprzekazanie danych do SIO dyrektor szkoły zapłaci grzywnę

Data: 27-03-2013 r.

Dyrektor szkoły, który w terminie nie przekaże danych do SIO, zapłaci grzywnę. Dyrektor szkoły niepublicznej musi złożyć wniosek o upoważnienie do dostępu do bazy SIO . Jeżeli tego nie zrobi z wyprzedzaniem, nie będzie mógł przekazać danych i zostanie ukarany za niedopełnienie obowiązku ustawowego.

Brak upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO nie stanowi usprawiedliwienia dla dyrektora szkoły, który nie przekaże danych za pierwszy kwartał 2013 roku.

Upoważnienie do dostępu do SIO

Przekazanie danych do SIO jest możliwe po uzyskaniu upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. Wniosek o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy SIO należy złożyć do jednostki określonej w art. 68 ustawy o systemie informacji oświatowej. Dyrektor szkoły nie zostanie ukarany za niezłożenie wniosku o upoważnienie, jednak ma obowiązek przekazania danych, do czego potrzebuje wymienionego upoważnienia. Jednostka wydająca upoważnienie nie ma natomiast obowiązku informowania o braku wpłynięcia wniosku i nieudzieleniu upoważnienia. Należy pamiętać, że upoważnienie wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat (68a ust. 2 ustawy o systemie informacji oświatowej) – po upływie tego okresu dyrektor szkoły musi ponownie złożyć wniosek.

Kara grzywny dla dyrektora szkoły niedopełniającego obowiązków

Prowadzenie lokalnej bazy danych SIO i przekazywanie danych SIO i przekazywanie danych do SIO są obowiązkiem ustawowym, których niedopełnienie podlega karze grzywny (art. 100 i 101 ustawa o systemie informacji oświatowej). Fakt, iż dyrektor szkoły nie posiadał dostępu do bazy danych SIO nie stanowi usprawiedliwienia.

Dane za pierwszy kwartał dyrektor szkoły przekazuje do 4 kwietnia

Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać dane do SIO w terminie do 4 kwietnia 2013 roku. Podległe MEN Centrum Informatyczne Edukacji przypomina, że dane za I kwartał (stan na dzień 31 marca 2013 r.) należy przekazywać w tzw. „starym SIO”.

Podstawa prawna:

  • art. 68, art. 68a ust. 2, art. 100 i art. 101. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.)


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30209 )
Array ( [docId] => 30209 )

Array ( [docId] => 30209 )