Dyrektor szkoły rozdzieli zajęcia dodatkowe dla nauczycieli

Data: 09-10-2013 r.

W wielu szkołach realizowane są zajęcia dodatkowe finansowane ze środków unijnych. O przydziale godzin dla nauczycieli powinien decydować dyrektor szkoły. Proponowane przez MEN nowości oświatowe mają wpłynąć na podniesienie jakości tych zajęć i przełożyć się na większą ich efektywność.

Nowości oświatowe, jakim ma być poddana Karta Nauczyciela, umożliwią nauczycielom prowadzenie z uczniami zajęć dodatkowych w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych. Nie będzie konieczności przygotowywania dla nauczycieli dodatkowych umów cywilnoprawnych, a o przydziale dodatkowych zajęć zadecyduje dyrektor szkoły.

Zajęcia finansowane przez UE rozliczane jak godziny ponadwymiarowe

Nowości oświatowe ułatwią rozliczanie dodatkowych godzin realizowanych przez nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Karta Nauczyciela, której projekt został poddany konsultacjom społecznym, przewiduje możliwość rozliczania ich jako godziny ponadwymiarowe. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie będzie przygotowywał dla nauczycieli dodatkowych umów cywilnoprawnych. Podkreśla się jednak, że znowelizowana Karta Nauczyciela nie wliczy tych godzin do tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych.

Nowości oświatowe zoptymalizują skuteczność zajęć

Wprowadzając opisane zapisy do ustawy Karta Nauczyciela dąży się do podniesienia skuteczności zajęć realizowanych w celu podniesienia wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów. Nowości oświatowe sprawią, że prowadzenie tych zajęć będzie łatwiejsze dla nauczycieli na co dzień pracujących z młodzieżą uczącą się w danej szkole.

Dyrektor szkoły decydując o prawidłową realizację projektu powinien zaproponować prowadzenie zajęć nauczycielom, którzy rozumieją potrzeby i możliwości uczestników. Możliwość zaplanowania ich dla nauczycieli w szkole pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której zajęcia z młodzieżą prowadzą zewnętrzni trenerzy, nieznający realiów szkolnych i rzeczywistych potrzeb uczestników.

Nowa Karta Nauczyciela ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 19.09.2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30316 )
Array ( [docId] => 30316 )

Array ( [docId] => 30316 )