Dyrektor szkoły musi zapewnić szafki na podręczniki

Data: 25-09-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia dzieciom możliwości zostawiania w szkole części przyborów szkolnych. Obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie określa rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Od 2009 roku w obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się konieczność zapewnienia najmłodszym uczniom warunków do bezpiecznego przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych. To rozwiązanie jest ważne dla uczniów i dla nauczycieli, którzy mają pewność, że dzieci będą miały na lekcji wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne. Szafki lub półki konieczne przede wszystkim w odniesieniu do dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym. Dyrektor szkoły musi zadbać, aby w salach, gdzie realizowane jest nauczanie zintegrowane znalazły się szafki lub półki.

Dyrektor szkoły nie może pobierać opłat za szafki

Dyrektor szkoły nie może wymagać od rodziców uiszczenia opłaty za szafki, ponieważ zgodnie z przepisami, to szkoła odpowiada za zrealizowanie wymogów określonych w rozporządzeniu (§ 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Tego rodzaju opłaty mogą być uiszczane wyłącznie na zasadzie dobrowolności, a dyrektor szkoły musi zadbać, aby wszystkie dzieci przechowywały swoje rzeczy w takich samych warunkach.

Równe traktowanie uczniów – obowiązek dyrektora szkoły

Jeżeli dyrektor szkoły korzysta ze wsparcia finansowego rodziców, ponieważ w inny sposób nie byłby w stanie zagwarantować szafek lub półek dla dzieci, to musi pamiętać, że wszystkie dzieci muszą mieć zapewnione jednakowe warunki. Równe traktowanie uczniów wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły tak samo, jak zapewnienie im szafek. Informacja o tym, którzy rodzice mogli uiścić dobrowolną opłatę na wyposażenie nie powinna być dostępna ani dla nauczycieli ani dla pozostałych rodziców. W szczególności zaś nie należy przekazywać jej dzieciom.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30314 )
Array ( [docId] => 30314 )