Finansowanie z dotacji wynagrodzenia dyrektora niepublicznego przedszkola

Data: 20-01-2015 r.

Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole może wykorzystać dotację na wynagrodzenie dyrektora tyko wówczas, gdy faktycznie sprawuje tę funkcję. Obsadzenie na tym stanowisku osoby, która tylko pozornie wykonuje czynności zarządcze, dyskwalifikuje możliwość wypłaty części otrzymanych kwot na honoraria.

Funkcja dyrektora jest częścią składową organizacji przedszkola, a koszty jego utrzymania należą do wydatków bieżących, które można sfinansować z dotacji. Dotacja może być przeznaczona również na wynagrodzenie nauczyciela. Nie można z niej jednak pokrywać wypłat dla organu prowadzącego. Dlatego istotne jest jasne oddzielenie funkcji organu prowadzącego od funkcji dyrektora przedszkola.

Wysokość wynagrodzenia dyrektora niepublicznego przedszkola nie jest regulowana żadnymi przepisami. Wydatek na ten cel należy jednak udokumentować, sporządzając listę płac. Ze względów formalnych nie zaszkodzi sporządzić jednostronnego aktu powołania na stanowisko dyrektora, wydanego przez osobę prowadząca w istocie dla samej (samego) siebie. Celem takiego aktu jest stwierdzenie, że dana osoba faktycznie pełni funkcję dyrektora.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Obsadzenie na stanowisku dyrektora osoby, która tylko pozornie wykonuje czynności zarządcze, dyskwalifikuje możliwość pokrycia jej wynagrodzenia z dotacji.

Zatrudnienie na stanowisku dyrektora następuje przez faktyczne wykonywanie określonych czynności:

  • zawieranie umów z pracownikami,

  • zatwierdzanie faktur, rachunków lub list płac do wypłaty,

  • zarządzanie jednostką oświatową,

  • podpisywanie list obecności,

  • reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Źródło:

www.rio.gov.pl.

Marta Jaszczuk, redaktor prowadząca „Zarządzanie Przedszkolem. Rozwiązania dla zaawansowanych”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36407 )
Array ( [docId] => 36407 )

Array ( [docId] => 36407 )