Kontrola PIP w przedszkolu bez wcześniejszego uprzedzenia

Autor: Joanna Kaleta
Data: 17-12-2014 r.

Gdy do drzwi przedszkola zapuka inspektor pracy, za późno będzie na poprawki w dokumentacji kadrowej i usunięcie nieprawidłowości. Błędy i tak zostaną wykryte, a dyrektorowi grozi za nie kara nawet do 30 tys. zł. Warto więc wiedzieć, co podlega kontroli i tak prowadzić dokumentację pracowniczą, aby uniknąć mandatu.

Inspekcja pracy bez wcześniejszej informacji o kontroli może sprawdzić, czy w danym przedszkolu przestrzegane jest prawo pracy (w tym przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Nieobecność dyrektora w przedszkolu nie wpływa na prowadzenie czynności kontrolnych.

Nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1.000 do 2.000 zł. Jeżeli jednak ukarany co najmniej dwukrotnie w ciągu dwóch lat (od dnia ostatniego ukarania) popełnia takie samo wykroczenie, inspektor może nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł. Natomiast grzywnę do 30.000 zł może nakładać sąd na skutek wniosku o ukaranie skierowanego przez inspektora pracy. Do sądu z wnioskiem o ukaranie inspektor pracy może również wystąpić w razie odmowy przyjęcia przez pracodawcę mandatu karnego.

Od 2013 roku przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony organów PIP jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.

Przedmiotem działań PIP w tym zakresie jest przede wszystkim kontrola:

  • stanowisk pracy w zakresie spełniającym minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • organizacji pracy, a w szczególności zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,

  • stanu pomieszczeń pracy, jak również ich wyposażenia technicznego,

  • zapewniania pracownikom środków ochrony indywidualnej,

  • przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp,

  • wykonywania przez pracodawców zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Wobec wszystkich pracodawców (zarówno publicznych, jak i niepublicznych/prywatnych) kontrole PIP przeprowadzane są w jednakowy sposób w oparciu o te same przepisy ustawy.

Joanna Kaleta, pracuje w Głównym Inspektoracie Pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Przedmiotem działań PIP jest między innymi kontrola zapewniania pracownikom środków ochrony indywidualnej. Czy jeżeli dyrektor wymaga aby nauczyciele w przedszkolu chodzili w papciach to nie powinien chociaż raz na dwa lata zakupić lub zwrócić kasę za zakupione obuwie ochronne? Dlaczego ja mam wszystko co potrzebne mi do pracy w przedszkolu, kupować za swoje własne pieniądze gdyż dyrektor, jak twierdzi, nie ma na to odpowiednich funduszy.

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36230 )
Array ( [docId] => 36230 )