Już tylko 5 tygodni pozostało do sprawdzianu szóstoklasistów

Data: 21-02-2014 r.

W kwietniu rozpoczynają się egzaminy zewnętrzne. Jako pierwsi napiszą swój sprawdzian szóstoklasiści. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przebiegało na wielu płaszczyznach przez wszystkie lata edukacji w szkole.

Podstawowe informacje o sprawdzianie, które muszą znać uczniowie

 • Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Nie można nie zdać sprawdzianu. Jego wyników nie odnotowuje się na świadectwie.

 • Sprawdzian trwa 60 minut.

 • Na sprawdzianie maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

 • Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Nie odnotowuje się ich na świadectwie szkolnym.

Konstrukcja arkusza egzaminacyjnego

Sprawdzian bada poziom opanowania umiejętności ćwiczonych w szkole: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, które określają „Standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej”. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”. W arkuszu mogą wystąpić różne formy zadań:

 • rozszerzona odpowiedź
 • krótka odpowiedź,
 • luka do wypełnienia,
 • wyboru wielokrotnego,
 • na dobieranie,
 • prawda – fałsz.

  Dyrektor zapewnia uczniom z orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno‑pedagogicznej specjalne warunki podczas egzaminu

  Informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu zawierają „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014”. Ponadto, zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są wymienione odpowiednio w opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatach dyrektora CKE dotyczących dostosowania warunków i form przeprowadzania poszczególnych egzaminów w roku szkolnym 2013/2014. Niektóre formy przystosowania arkuszy egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb.

  • drukowane alfabetem Braille’a (wraz z czarnodrukiem)
  • w czarnodruku,
  • drukowane powiększoną czcionką (16 pkt lub 24 pkt),
  • dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • dla osób niesłyszących
  • dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • dla osób niesłyszących
  • dla osób słabosłyszących,
  • dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  • na płycie CD.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 33938 )
  Array ( [docId] => 33938 )

  Array ( [docId] => 33938 )