Już tylko 5 tygodni pozostało do sprawdzianu szóstoklasistów

Data: 21-02-2014 r.

W kwietniu rozpoczynają się egzaminy zewnętrzne. Jako pierwsi napiszą swój sprawdzian szóstoklasiści. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przebiegało na wielu płaszczyznach przez wszystkie lata edukacji w szkole.

Podstawowe informacje o sprawdzianie, które muszą znać uczniowie

 • Udział w sprawdzianie jest obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Nie można nie zdać sprawdzianu. Jego wyników nie odnotowuje się na świadectwie.

 • Sprawdzian trwa 60 minut.

 • Na sprawdzianie maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

 • Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Nie odnotowuje się ich na świadectwie szkolnym.

Konstrukcja arkusza egzaminacyjnego

Sprawdzian bada poziom opanowania umiejętności ćwiczonych w szkole: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, które określają „Standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej”. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”. W arkuszu mogą wystąpić różne formy zadań:

 • rozszerzona odpowiedź
 • krótka odpowiedź,
 • luka do wypełnienia,
 • wyboru wielokrotnego,
 • na dobieranie,
 • prawda – fałsz.

  Dyrektor zapewnia uczniom z orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno‑pedagogicznej specjalne warunki podczas egzaminu

  Informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu zawierają „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014”. Ponadto, zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są wymienione odpowiednio w opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatach dyrektora CKE dotyczących dostosowania warunków i form przeprowadzania poszczególnych egzaminów w roku szkolnym 2013/2014. Niektóre formy przystosowania arkuszy egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb.

  • drukowane alfabetem Braille’a (wraz z czarnodrukiem)
  • w czarnodruku,
  • drukowane powiększoną czcionką (16 pkt lub 24 pkt),
  • dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • dla osób niesłyszących
  • dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • dla osób niesłyszących
  • dla osób słabosłyszących,
  • dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  • na płycie CD.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33938 )
  Array ( [docId] => 33938 )