Protokół konieczny tylko w przypadku zebrania rady pedagogicznej 

Data: 14-02-2014 r.

Nie ma obowiązku sporządzenia protokołu ze spotkania dyrektora szkoły ze wszystkimi pracownikami. Wystarczy udokumentować je np. notatką służbową informującą, że takie spotkanie się odbyło, czego dotyczyło i kto w nim uczestniczył. Jeśli jednak przyjęto w szkole, że zebrania wszystkich pracowników są dokumentowane w formie protokołu, należy utrwalać je w tej formie.

Przepisy jasno określają sposób dokumentowania niektórych obowiązków szkoły i dyrektora. Tak jest w przypadku, kiedy dyrektor szkoły występuje w roli przewodniczącego rady pedagogicznej i spotyka się z nauczycielami na zebraniu rady. Z przebiegu spotkania należy na bieżąco sporządzać protokół.

W skład rady pedagogicznej poza dyrektorem, wchodzą:
 1. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz
 2. pracownicy innych zakładów pracy:
 • pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
 • prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. W zebraniu rady nie uczestniczą pracownicy szkoły niebędący nauczycielami.

Jeśli dyrektor szkoły organizuje spotkanie z pracownikami szkoły niebędącymi nauczycielami, nie musi dokumentować go w formie protokołu. Dokumentem, który potwierdzi, że takie spotkanie się odbyło może być notatka służbowa. Dotyczy to również sytuacji gdy w zorganizowanym przez dyrektora spotkaniu uczestniczą pracownicy administracyjno-obsługowi łącznie z nauczycielami.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także
:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33866 )
Array ( [docId] => 33866 )

Array ( [docId] => 33866 )