Protokół konieczny tylko w przypadku zebrania rady pedagogicznej 

Data: 14-02-2014 r.

Nie ma obowiązku sporządzenia protokołu ze spotkania dyrektora szkoły ze wszystkimi pracownikami. Wystarczy udokumentować je np. notatką służbową informującą, że takie spotkanie się odbyło, czego dotyczyło i kto w nim uczestniczył. Jeśli jednak przyjęto w szkole, że zebrania wszystkich pracowników są dokumentowane w formie protokołu, należy utrwalać je w tej formie.

Przepisy jasno określają sposób dokumentowania niektórych obowiązków szkoły i dyrektora. Tak jest w przypadku, kiedy dyrektor szkoły występuje w roli przewodniczącego rady pedagogicznej i spotyka się z nauczycielami na zebraniu rady. Z przebiegu spotkania należy na bieżąco sporządzać protokół.

W skład rady pedagogicznej poza dyrektorem, wchodzą:
  1. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz
  2. pracownicy innych zakładów pracy:
  • pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  • prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. W zebraniu rady nie uczestniczą pracownicy szkoły niebędący nauczycielami.

Jeśli dyrektor szkoły organizuje spotkanie z pracownikami szkoły niebędącymi nauczycielami, nie musi dokumentować go w formie protokołu. Dokumentem, który potwierdzi, że takie spotkanie się odbyło może być notatka służbowa. Dotyczy to również sytuacji gdy w zorganizowanym przez dyrektora spotkaniu uczestniczą pracownicy administracyjno-obsługowi łącznie z nauczycielami.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także
:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33866 )
Array ( [docId] => 33866 )