Konflikt nauczyciela z rodzicami – działania dyrektora szkoły

Data: 18-07-2014 r.

Wystąpienie konfliktu między nauczycielem a rodzicami może pociągać za sobą poważne konsekwencje, dlatego w takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek podjęcia działań wyjaśniających. Sposób rozwiązania konfliktu musi być satysfakcjonujący zarówno dla rodziców jak i dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dba m.in. o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 33 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).  W sytuacji, gdy dyrektor szkoły otrzymuje sygnał o konflikcie, jaki wystąpił między nauczycielem a rodzicami zgłaszającymi problem niewłaściwego postępowania nauczyciela, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań wyjaśniających oraz dokonanie oceny pracy nauczyciela w trybie art. 6a ustawy Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły bada zasadność zarzutów rodziców

W sytuacjach konfliktu między nauczycielem a rodzicami częstym roszczeniem tych ostatnich jest zmiana nauczyciela. Podjęcie takiej decyzji przez dyrektora bez poznania stanowisk obu stron może być krzywdzące dla nauczycieli. 

W pierwszej kolejności dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego, do przeprowadzania którego obliguje go ustawa o systemie oświaty musi poznać źródła konfliktu, w szczególności zweryfikować zgodność zarzutów stawianych przez rodziców z rzeczywistymi działaniami nauczyciela. W tym celu można wykorzystać narzędzie stosowane przy realizowaniu ewaluacji wewnętrznej.

Potwierdzenie zarzutów rodziców w wyniku działań podjętych przez dyrektora szkoły uzasadnia wszczęcie przez niego procedury związanej z wystąpieniem przesłanek o odpowiedzialności dyscyplinarnej w trybie określonym przez art. 73 ust. Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły nie może zwolnić nauczyciela bez zbadania sprawy

Dyrektor szkoły musi pamiętać, że niezależnie od skali konfliktu i oczekiwań rodziców, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego szczegółowego zbadania sprawy.

Marta Wysocka, specialistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35366 )
Array ( [docId] => 35366 )

Array ( [docId] => 35366 )