Konflikt nauczyciela z rodzicami – działania dyrektora szkoły

Data: 18-07-2014 r.

Wystąpienie konfliktu między nauczycielem a rodzicami może pociągać za sobą poważne konsekwencje, dlatego w takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek podjęcia działań wyjaśniających. Sposób rozwiązania konfliktu musi być satysfakcjonujący zarówno dla rodziców jak i dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dba m.in. o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 33 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).  W sytuacji, gdy dyrektor szkoły otrzymuje sygnał o konflikcie, jaki wystąpił między nauczycielem a rodzicami zgłaszającymi problem niewłaściwego postępowania nauczyciela, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań wyjaśniających oraz dokonanie oceny pracy nauczyciela w trybie art. 6a ustawy Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły bada zasadność zarzutów rodziców

W sytuacjach konfliktu między nauczycielem a rodzicami częstym roszczeniem tych ostatnich jest zmiana nauczyciela. Podjęcie takiej decyzji przez dyrektora bez poznania stanowisk obu stron może być krzywdzące dla nauczycieli. 

W pierwszej kolejności dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego, do przeprowadzania którego obliguje go ustawa o systemie oświaty musi poznać źródła konfliktu, w szczególności zweryfikować zgodność zarzutów stawianych przez rodziców z rzeczywistymi działaniami nauczyciela. W tym celu można wykorzystać narzędzie stosowane przy realizowaniu ewaluacji wewnętrznej.

Potwierdzenie zarzutów rodziców w wyniku działań podjętych przez dyrektora szkoły uzasadnia wszczęcie przez niego procedury związanej z wystąpieniem przesłanek o odpowiedzialności dyscyplinarnej w trybie określonym przez art. 73 ust. Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły nie może zwolnić nauczyciela bez zbadania sprawy

Dyrektor szkoły musi pamiętać, że niezależnie od skali konfliktu i oczekiwań rodziców, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego szczegółowego zbadania sprawy.

Marta Wysocka, specialistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35366 )
Array ( [docId] => 35366 )

Array ( [docId] => 35366 )