Likwidacja kolegiów dla nauczycieli do 2015 roku

Data: 04-04-2013 r.

MEN chce, aby od października 2013 roku nie był prowadzony nabór do kolegiów dla nauczycieli. Zdaniem ministerstwa edukacji uczelnie wyższe kształcą wystarczająco wielu nauczycieli i kolegia nie są już potrzebne. W związku z likwidacją, pracę straci niejeden nauczyciel akademicki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej postuluje, aby od roku akademickiego 2013/2014 nie był prowadzony nabór do kolegiów nauczycielskich. Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych kształcą coraz mniejszą liczbę osób. Wynika to z faktu, że młodzi ludzie wybierają kształcenie na uczelniach wyższych, ponieważ zdecydowanie więcej ofert pracy przeznaczonych jest dla nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe.

Mniej pracy dla nauczycieli

Obecnie jeden nauczyciel akademicki pracujący w kolegium dla nauczycieli uczy mniejszą liczbę słuchaczy niż w chwili powołania do istnienia kolegiów dla nauczycieli. Umożliwienie absolwentom szkół średnich zdobywania kwalifikacji nauczycielskich na uniwersytetach i uczelniach niepublicznych sprawiło, że kolegia nauczycielskie cieszą się mniejszym zainteresowaniem.

Zauważa się, że kolegia dla nauczycieli wypełniły swoje zadanie i na przestrzeni dwudziestu lat znacząco wsparły zaspokajanie potrzeb kadrowych polskich szkół, szczególnie w zakresie kształcenia nauczycieli języków zachodnich. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca także uwagę, iż obecnie na rynku pracy jest coraz mniej ofert dla nauczycieli i wielu absolwentom kolegiów dla nauczycieli grozi brak pracy w zawodzie. Jest to tym dotkliwsze, że dyrektorzy szkół preferują nauczycieli posiadających dyplomy uniwersyteckie.

Już teraz kolegia nauczycielskie są stopniowo likwidowane, MEN wnosi jednak, aby do 2015 roku zniknęły wszystkie zakłady kształcenia dla nauczycieli, a maturzyści kontynuowali naukę na uczelniach wyższych, również gwarantujących możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30214 )
Array ( [docId] => 30214 )

Array ( [docId] => 30214 )