Nauczyciel może odebrać uczniowi komórkę

Autor: Bożena Winczewska
Data: 20-03-2014 r.

Szkoła, która dopuszcza posiadanie telefonów komórkowych przez uczniów musi określić zasady ich używania na terenie szkoły. Ich naruszenie może się wiązać z odebraniem uczniowi komórki, zakazaniem jej używania i powiadomieniem rodziców - w zależności od postanowień statutu. 

Zarówno obowiązki ucznia dotyczące warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jak i kary stosowane wobec uczniów w przypadku łamania obowiązujących zasad w tym zakresie powinny być określone w statucie szkoły. Jeśli nie wyklucza się możliwości korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, to powinny być określone sytuacje, kiedy jest to możliwe. Przykładowe zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

Za zgodą rodziców i wychowawcy uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, ale używanie ich dopuszczalne jest tylko w określonych warunkach:

 1. telefon powinien posiadać tylko podstawowe funkcje do porozumiewania się,
 2. podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany,
 3. telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami/opiekunami jedynie podczas przerw w pilnych sprawach,
 4. telefonu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie wolno używać do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku,
 5. w przypadkach niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego oraz odebrać uczniowi telefon i niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym zdarzeniu.

Uczeń, który nie stosuje się do przyjętych w szkole ustaleń powinien się liczyć z zastosowaniem wobec niego kar przewidzianych w statucie szkoły, w tym także z odebraniem telefonu i powiadomieniem o zaistniałej sytuacji rodziców.

Bożena Winczewska, była dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34454 )
Array ( [docId] => 34454 )

Array ( [docId] => 34454 )