Szkoła ewidencjonuje druki ścisłego zarachowania

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 12-03-2014 r.

Drukami ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje i inne. Ich niszczenie wymaga formy protokołu. Procedura niszczenia nie dotyczy jednak giloszy ponieważ nie są one drukami ścisłego zarachowania.

Drukami ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych:

 • świadectw ukończenia szkoły,

 • indeksów i legitymacji szkolnych,

 • świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

 • aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową.

 Imienna ewidencja druków ścisłego zarachowania zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • numer PESEL ucznia albo absolwenta,

 • numer wydanego dokumentu,

 • datę odbioru dokumentu,

 • podpis ucznia albo absolwenta.

 Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem (poddrukiem). Giloszami zdobione są:

 • pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły oraz świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości - gilosz z literami RP;

 • druga, trzecia i czwarta strona świadectwa - gilosz bez liter RP.

Gilosze nie są drukami ścisłego zarachowania, czyli nie dotyczy ich protokolarne niszczenie.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34150 )
Array ( [docId] => 34150 )