Szkoła ewidencjonuje druki ścisłego zarachowania

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 12-03-2014 r.

Drukami ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje i inne. Ich niszczenie wymaga formy protokołu. Procedura niszczenia nie dotyczy jednak giloszy ponieważ nie są one drukami ścisłego zarachowania.

Drukami ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych:

  • świadectw ukończenia szkoły,

  • indeksów i legitymacji szkolnych,

  • świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

  • aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową.

  • imię (imiona) i nazwisko,

  • numer PESEL ucznia albo absolwenta,

  • numer wydanego dokumentu,

  • datę odbioru dokumentu,

  • podpis ucznia albo absolwenta.

 Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem (poddrukiem). Giloszami zdobione są:

Gilosze nie są drukami ścisłego zarachowania, czyli nie dotyczy ich protokolarne niszczenie.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34150 )
Array ( [docId] => 34150 )

Array ( [docId] => 34150 )