Szkoła ewidencjonuje druki ścisłego zarachowania

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 12-03-2014 r.

Drukami ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, legitymacje i inne. Ich niszczenie wymaga formy protokołu. Procedura niszczenia nie dotyczy jednak giloszy ponieważ nie są one drukami ścisłego zarachowania.

Drukami ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych.

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych:

 • świadectw ukończenia szkoły,

 • indeksów i legitymacji szkolnych,

 • świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

 • aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową.

 Imienna ewidencja druków ścisłego zarachowania zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • numer PESEL ucznia albo absolwenta,

 • numer wydanego dokumentu,

 • datę odbioru dokumentu,

 • podpis ucznia albo absolwenta.

 Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem (poddrukiem). Giloszami zdobione są:

 • pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły oraz świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości - gilosz z literami RP;

 • druga, trzecia i czwarta strona świadectwa - gilosz bez liter RP.

Gilosze nie są drukami ścisłego zarachowania, czyli nie dotyczy ich protokolarne niszczenie.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34150 )
Array ( [docId] => 34150 )

Array ( [docId] => 34150 )