Nowy dyrektor nie musi zatwierdzać dokumentów swojego poprzednika

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 27-08-2014 r.

Dyrektorzy szkół, którzy z dniem 1 września rozpoczynają pełnienie swojej funkcji nie muszą zatwierdzać dokumentów przygotowanych przez swojego poprzednika. Zachowują one ważność, co nie oznacza, że nie można ich zmienić. Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego dla danego dokumentu trybu.

Zasadą jest, że stanowisko dyrektora szkoły powierza się na okres pięciu lat szkolnych. Rok szkolny zaś we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Z dniem 1 września rozpoczną się zatem kadencje nowych dyrektorów.

Przepisy nie wymagają zatwierdzania wewnątrzszkolnych przepisów prawa pracy przez każdorazowego dyrektora. Oznacza to, że obowiązujące w szkole dokumenty np. regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego, regulamin pracy, regulamin przyznawania nagród itd. zachowują moc obowiązującą także po zmianie na stanowisku dyrektora. Nowy dyrektor szkoły nie musi zatwierdzać tych regulaminów, aby mogły nadal obowiązywać.

Nowy dyrektor, który chce wprowadzić modyfikacje w obowiązujących w szkole dokumentach, procedurach, czy regulaminach, może wystąpić z inicjatywą wprowadzenia określonych zmian. Należy jednak pamiętać, że zmiany w regulaminach wymagają zachowania tych samych procedur, które obowiązują przy ich ustalaniu. Jeżeli więc w szkole funkcjonują organizacje związkowe, dyrektor musi uzyskać ich akceptację na proponowane zmiany w regulaminach.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35595 )
Array ( [docId] => 35595 )

Array ( [docId] => 35595 )