O organizacji roku szkolnego należy poinformować jeszcze w sierpniu

Autor: Małgorzata Krajewska
Data: 21-08-2014 r.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego szkoła powinna posiadać dokumenty organizacyjne, w opracowany tygodniowy rozkład zajęć oraz plan zajęć dodatkowych. Do 31 sierpnia włącznie należy zakończone ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

  • zatwierdza plan pracy szkoły,

  • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

  • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  • opiniuje propozycje dyrektora w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych.

Nauczyciel szkoły feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego do końca sierpnia. Dyrektor może go jednak zobowiązać do wykonywania w czasie ferii szkolnych następujących czynności:

  • przeprowadzania egzaminów,

  • wykonywania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,

  • opracowania szkolnego zestawu programów,

  • uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności te nie mogą zająć łącznie więcej niż 7 dni.

Małgorzata Krajewska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35558 )
Array ( [docId] => 35558 )

Array ( [docId] => 35558 )