O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 26-01-2016 r.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola w trakcie roku składają dokumenty o przyjęcie bezpośrednio do dyrektora. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć je tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Ustalone przez dyrektora przedszkola zasady przyjęć do przedszkola w trakcie roku szkolnego oraz wymagane dokumenty powinny być zapisane w statucie.

Przyjęcie do przedszkola odbywa się na podstawie wniosku

 

Przepisy nie wskazują, jakich dokumentów może żądać dyrektor przedszkola od rodziców dziecka przyjmowanego do przedszkola w trakcie roku szkolnego. Z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bezpieczne jest wzorowanie się na przepisach ustawy o systemie oświaty.

Wzorując się na przepisach ustawy, uznać należy, że przyjmowanie dziecka w trakcie roku szkolnego powinno odbywać się na podstawie wniosku złożonego przez jego rodziców do dyrektora przedszkola. We wniosku powinny znaleźć się tylko dane niezbędne do zrealizowania celu, zgodnie z regulacjami ustawy o systemie oświaty.

Rodzic może odmówić przekazania danych wrażliwych

Rodzice dziecka mogą zostać poproszeni o dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, np.:

  • oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
  • prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Ze względu na wskazanie w ustawie katalogu danych, które mogą być gromadzone i przetwarzane podczas rekrutacji, uwzględniając zasady konstrukcji przepisów o ochronie danych osobowych, należy pamiętać, że zakresów nie można rozszerzać. W przeciwnym razie mogłoby dojść do pozyskiwania danych nieuprawnionych.

W przypadku przedszkola niepublicznego, które dobrowolnie stosuje przepisy art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty oraz do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącej takie oddziały, stosuje się powyżej opisane zasady przyjmowania dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Wanda Pakulniewicz, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38469 )
Array ( [docId] => 38469 )