Zmniejszenie liczby uczniów nie powinno wpływać na organizację zajęć lub oddziału

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 24-11-2015 r.

W trakcie roku szkolnego może dojść do zmniejszenia liczby uczniów na zajęciach np. z religii czy etyki lub w oddziałach. Dzieje się tak, gdyż uczeń może zrezygnować z zadeklarowanego przez siebie udziału w zajęciach w dowolnym momencie roku szkolnego. Takie sytuacje mogą powodować problemy organizacyjne w szkole, gdyż zmiany decyzji skutkują zmianą liczby grup, a w konsekwencji liczbą godzin dla nauczycieli.

Zdarza się nierzadko, że dochodzi do sytuacji, w której liczba osób w utworzonej grupie zmniejsza się poniżej wymaganego minimum. Dyrektorzy zastanawiają się wówczas, czy jest to powodem do likwidacji zbyt małej grupy. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo zmniejszenia liczby godzin dla nauczycieli, a takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w trakcie roku szkolnego.

Oddziały integracyjne – zmniejszenie liczby uczniów a przekształcenie oddziału

Jeśli wyżej wymieniona zmiana nastąpi w trakcie roku szkolnego, nie jest to podstawą do likwidacji danego oddziału ani do zmiany jego charakteru. Jest to sytuacja analogiczna do zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach integracyjnych oraz sportowych.

W sytuacji obniżenia liczby uczniów w oddziale integracyjnym należy pamiętać o prawie rodziców do wyboru szkoły, w sytuacji gdy zapisali dziecko do oddziału integracyjnego, a automatyczna utrata w trakcie roku szkolnego, czy w trakcie danego etapu edukacyjnego, statusu oddziału integracyjnego, oznaczałaby istotną zmianę warunków kształcenia, niemożliwą do przewidzenia przez rodziców na etapie postępowania rekrutacyjnego.

Nie można więc przyjąć, że obniżenie się liczby uczniów w oddziale integracyjnym poniżej minimalnej powoduje automatyczne przekształcenie się oddziału integracyjnego w oddział ogólnodostępny.

Obniżenie liczby uczniów w oddziale sportowym

Obniżenie liczebności oddziału sportowego (szkoły sportowej) w późniejszym okresie (w cyklu kształcenia) nie powoduje utraty tego statusu. Oddział sportowy inny niż oddział sportowy pierwszej klasy danego typu szkoły (w przypadku szkoły podstawowej również klasy IV, w której w określonych przypadkach rozpoczyna się szkolenie sportowe) zachowuje status oddziału sportowego do końca cyklu kształcenia. Nie ma więc możliwości przy zmniejszeniu liczby uczniów w kolejnych klasach na zmianę oddziału.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38087 )
Array ( [docId] => 38087 )

Array ( [docId] => 38087 )