Obowiązki dyrektora i pracowników przedszkola podczas inwentaryzacji

Autor: Wysocka Marta
Data: 10-11-2015 r.

Powołując komisję inwentaryzacyjną dyrektor przedszkola powinien sprawdzić, czy udział w jej pracach leży w zakresie obowiązków wyznaczonych pracowników. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela konieczne jest uzyskanie zgody.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w ostatnim kwartale roku kalendarzowego należy przeprowadzić inwentaryzację rzeczowych składników majątku przedszkola. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w placówce ponosi dyrektor przedszkola. Do jego podstawowych obowiązków należy:

 
  • wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • powołanie komisji inwentaryzacyjnej ze wskazaniem osób, które wejdą w jej skład,
  • wyznaczenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,
  • podjęcie decyzji w zakresie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Nie wszyscy pracownicy są zobowiązani do uczestniczenia w inwentaryzacji

W przypadku pracowników niepedagogicznych powołanie w skład komisji jest możliwe, jeżeli zakres obowiązków, z którym zostali zapoznani przy podejmowaniu pracy, przewiduje zobowiązanie do wykonywania również innych zadań służbowych zleconych przez pracodawcę, w tym zadań niewymienionych w wykazie obowiązków.

Inaczej jest w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, dla których zakres obowiązków ustanowiony został bezpośrednio w ustawie.

Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli obowiązków związanych z rachunkowością. Oznacza to, że dyrektor przedszkola chcący powołać w skład komisji nauczyciela, musi uzyskać od niego zgodę.

Przepisy nie regulują zasad powoływania komisji

Przepisy o rachunkowości nie zawierają szczegółowych wytycznych dotyczących zasad powoływania komisji inwentaryzacyjnej. W związku z tym dyrektor przedszkola powinien wykorzystywać przyjęte i utrwalone w praktyce zasady działania:

  • w skład komisji powinny wchodzić co najmniej 2-3 osoby (w tym przewodniczący)
  • członkowie komisji powinni być obeznani z gospodarką magazynową, znać przepisy i zasady dotyczące inwentaryzacji oraz przeprowadzania spisu z natury
  • realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątku przedszkola należy powierzać pracownikom zobowiązanym do wykonywania obowiązków związanych z rachunkowością.

dyrektor przedszkola, karta nauczyciela, dokumentacja inwentaryzacji

 Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38013 )
Array ( [docId] => 38013 )