Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wspiera szkołę wychowawczo

Data: 23-10-2013 r.

Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma być bardziej wydajne. Dzięki temu sprawniejsza będzie realizacja głównych celów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zakresie organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkoła współpracuje z:

 1. ich rodzicami,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczeń otrzyma pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole z inicjatywy:

 1. swojej,
 2. swoich rodziców,
 3. dyrektora szkoły,
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty - prowadzących zajęcia z uczniem,
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 7. asystenta edukacji romskiej,
 8. pomocy nauczyciela,
 9. pracownika socjalnego,
 10. asystenta rodziny,
 11. kuratora sądowego.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli zapewniają szkołom wsparcie merytoryczne:

 • nauczycielom,

 • wychowawcom grup wychowawczych,

 • specjalistom

udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, do zadań poradni należy m.in.:

 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30324 )
Array ( [docId] => 30324 )

Array ( [docId] => 30324 )