Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wspiera szkołę wychowawczo

Data: 23-10-2013 r.

Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma być bardziej wydajne. Dzięki temu sprawniejsza będzie realizacja głównych celów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zakresie organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkoła współpracuje z:

 1. ich rodzicami,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczeń otrzyma pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole z inicjatywy:

 1. swojej,
 2. swoich rodziców,
 3. dyrektora szkoły,
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty - prowadzących zajęcia z uczniem,
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 7. asystenta edukacji romskiej,
 8. pomocy nauczyciela,
 9. pracownika socjalnego,
 10. asystenta rodziny,
 11. kuratora sądowego.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli zapewniają szkołom wsparcie merytoryczne:

 • nauczycielom,

 • wychowawcom grup wychowawczych,

 • specjalistom

udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, do zadań poradni należy m.in.:

 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30324 )
Array ( [docId] => 30324 )

Array ( [docId] => 30324 )